Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2628(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0186/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0186/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 19/04/2018 - 10.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0183

Pöytäkirja
Torstai 19. huhtikuuta 2018 - Strasbourg

10.12. Tutkivien journalistien suojelu Euroopassa: slovakialaisen journalistin Ján Kuciakin ja Martina Kušnírován tapaus (äänestys)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Tutkivien journalistien suojelu Euroopassa: slovakialaisen journalistin Ján Kuciakin ja Martina Kušnírován tapaus (2018/2628(RSP))

Keskustelu käytiin 14. maaliskuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 14.3.2018, kohta 14).

Päätöslauselmaesitys Roberta Metsola ja Ingeborg Gräßle PPE-ryhmän puolesta, Claude Moraes, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer ja Péter Niedermüller S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki, Helga Stevens, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ulrike Trebesius, Bernd Lucke, Branislav Škripek, Richard Sulík, Notis Marias, Peter van Dalen ja Anders Primdahl Vistisen ECR-ryhmän puolesta, Sophia in ‘t Veld ALDE-ryhmän puolesta, Benedek Jávor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis ja Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marco Valli ja Laura Ferrara neuvoston ja komission julkilausumien jälkeen työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti tutkivien journalistien suojelusta Euroopassa: slovakialaisen toimittajan Ján Kuciakin ja Martina Kušnírován tapaus (2018/2628(RSP)) (B8-0186/2018).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0183)

Päivitetty viimeksi: 24. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö