Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2628(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0186/2018

Ingediende teksten :

B8-0186/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 19/04/2018 - 10.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0183

Notulen
Donderdag 19 april 2018 - Straatsburg

10.12. Bescherming van onderzoeksjournalisten in Europa: het geval van de Slowaakse journalist Ján Kuciak en van Martina Kušnírová (stemming)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Bescherming van onderzoeksjournalisten in Europa: het geval van de Slowaakse journalist Ján Kuciak en van Martina Kušnírová (2018/2628(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op14 maart 2018 (punt 14 van de notulen van 14.3.2018).

Ontwerpresolutie ingediend door Roberta Metsola en Ingeborg Gräßle, namens de PPE-Fractie, Claude Moraes, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer en Péter Niedermüller, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, Helga Stevens, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ulrike Trebesius, Bernd Lucke, Branislav Škripek, Richard Sulík, Notis Marias, Peter van Dalen en Anders Primdahl Vistisen, namens de ECR-Fractie, Sophia in ‘t Veld, namens de ALDE-Fractie, Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis en Sofia Sakorafa, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Valli en Laura Ferrara, naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie, overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, over de bescherming van onderzoeksjournalisten in Europa: de zaak van de Slowaakse journalist Jan Kuciak en van Martina Kušnírová (2018/2628(RSP)) (B8-0186/2018).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0183)

Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid