Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2628(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0186/2018

Texte depuse :

B8-0186/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 19/04/2018 - 10.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0183

Proces-verbal
Joi, 19 aprilie 2018 - Strasbourg

10.12. Protecția jurnaliștilor de investigație din Europa: cazul jurnalistului slovac Ján Kuciak și al Martinei Kušnírová (vot)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Protecția jurnaliștilor de investigație din Europa: cazul jurnalistului slovac Ján Kuciak și al Martinei Kušnírová (2018/2628(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 14 martie 2018 (punctul 14 al PV din 14.3.2018).

Propunere de rezoluție depusă de Roberta Metsola și Ingeborg Gräßle, în numele Grupului PPE, Claude Moraes, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer și Péter Niedermüller, în numele Grupului S&D, Ryszard Czarnecki, Helga Stevens, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ulrike Trebesius, Bernd Lucke, Branislav Škripek, Richard Sulík, Notis Marias, Peter van Dalen și Anders Primdahl Vistisen, în numele Grupului ECR, Sophia in ‘t Veld, în numele Grupului ALDE, Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis și Sofia Sakorafa, în numele Grupului GUE/NGL, Marco Valli și Laura Ferrara, în urma declarațiilor Consiliului și Comisiei, în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, referitoare la protecția jurnaliștilor de investigație din Europa: cazul jurnalistului slovac Ján Kuciak și al Martinei Kušnírová (2018/2628(RSP)) (B8-0186/2018).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0183)

Ultima actualizare: 24 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate