Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2628(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0186/2018

Predkladané texty :

B8-0186/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 19/04/2018 - 10.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0183

Zápisnica
Štvrtok, 19. apríla 2018 - Štrasburg

10.12. Ochrana investigatívnych novinárov v Európe: prípad slovenského novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej (hlasovanie)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Ochrana investigatívnych novinárov v Európe: prípad slovenského novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej (2018/2628(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 14. marca 2018 (bod 14 zápisnice zo dňa 14.3.2018).

Návrh uznesenia, ktorý predložili Roberta Metsola a Ingeborg Gräßle, v mene skupiny PPE, Claude Moraes, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer a Péter Niedermüller, v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki, Helga Stevens, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ulrike Trebesius, Bernd Lucke, Branislav Škripek, Richard Sulík, Notis Marias, Peter van Dalen a Anders Primdahl Vistisen, v mene skupiny ECR, Sophia in ‘t Veld, v mene skupiny ALDE, Benedek Jávor, v mene skupiny Verts/ALE, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis a Sofia Sakorafa, v mene skupiny GUE/NGL, Marco Valli a Laura Ferrara, v nadväznosti na vyhlásenia Rady a Komisie v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, o ochrane investigatívnych novinárov v Európe: prípad slovenského novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej (2018/2628(RSP)) (B8-0186/2018).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0183)

Posledná úprava: 24. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia