Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2628(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0186/2018

Ingivna texter :

B8-0186/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/04/2018 - 10.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0183

Protokoll
Torsdagen den 19 april 2018 - Strasbourg

10.12. Skyddet för undersökande journalister i Europa: fallet med den slovakiske journalisten Ján Kuciak samt Martina Kušnírová (omröstning)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Skyddet för undersökande journalister i Europa: fallet med den slovakiske journalisten Ján Kuciak samt Martina Kušnírová (2018/2628(RSP))

Debatten hade ägt rum den14 mars 2018 (punkt 14 i protokollet av den 14.3.2018).

Resolutionsförslag ingivna av Roberta Metsola och Ingeborg Gräßle, för PPE-gruppen, Claude Moraes, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer och Péter Niedermüller, för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki, Helga Stevens, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ulrike Trebesius, Bernd Lucke, Branislav Škripek, Richard Sulík, Notis Marias, Peter van Dalen och Anders Primdahl Vistisen, för ECR-gruppen, Sophia in ‘t Veld, för ALDE-gruppen, Benedek Jávor, för Verts/ALE-gruppen, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis och Sofia Sakorafa, för GUE/NGL-gruppen, Marco Valli och Laura Ferrara, till följd av rådets och kommissionens uttalanden, i enlighet med 123.22 i arbetsordningen, om skyddet för undersökande journalister i Europa: fallet med den slovakiske journalisten Ján Kuciak samt Martina Kušnírová (2018/2628(RSP)) (B8-0186/2018).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0183)

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy