Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 19. aprill 2018 - Strasbourg

10. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


10.1. Valgevene (hääletus)

10.2. Filipiinid (hääletus)

10.3. Olukord Gaza sektoris (hääletus)

10.4. Ühine käibemaksusüsteem ja hariliku maksumäära järgimise kohustus * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

10.5. Finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamine ***I (hääletus)

10.6. Mootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitused ja turujärelevalve ***I (hääletus)

10.7. Mahepõllumajanduslik tootmine ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamine ***I (hääletus)

10.8. Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised * (hääletus)

10.9. 2019. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament (hääletus)

10.10. Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa ettevõtlusstatistika kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 184/2005 ja tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti ***I (hääletus)

10.11. Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi Maagaasi siseturu ühiseeskirjad ***I (hääletus)

10.12. Uurivate ajakirjanike kaitse Euroopas ning Slovaki ajakirjaniku Ján Kuciaki ja Martina Kušnírová juhtum (hääletus)

10.13. Euroopa väärtuste rahastamisvahend, millega toetatakse Euroopa Liidus demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja põhiväärtusi edendavaid kodanikuühiskonna organisatsioone (hääletus)

10.14. Inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete rikkumine kahe Türgis vahistatud ja kinni peetud Kreeka sõduri juhtumi puhul (hääletus)

10.15. Liikmesriikide parlamente käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine (hääletus)

10.16. Konkurentsipoliitika aastaaruanne (hääletus)

10.17. Vaktsineerimisest hoidumine ja vaktsineerimise vähenemine Euroopas (hääletus)

10.18. Euroopa lähenemiskeeldu käsitleva direktiivi rakendamine (hääletus)

10.19. Bologna protsessi rakendamine – ülevaade ja järelmeetmed (hääletus)
Viimane päevakajastamine: 24. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika