Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 19 април 2018 г. - Страсбург

11. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Krišjānis Kariņš и Judith Sargentini - A8-0056/2017
Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Ангел Джамбазки, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan и Seán Kelly

Доклад Daniel Dalton - A8-0048/2017
Lucy Anderson

Доклад Martin Häusling - A8-0311/2015
Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Момчил Неков, Petras Auštrevičius и Seán Kelly

Защита на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия журналист Ян Куцяк и Мартина Кушнирова - (2018/2628(RSP)) - B8-0186/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Francis Zammit Dimech, Monika Smolková и Branislav Škripek

Инструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават демокрацията, върховенството на закона и основните ценности в рамките на Европейския съюз - (2018/2619(RSP)) - B8-0189/2018
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Ангел Джамбазки, Andrejs Mamikins и Jan Zahradil

Доклад Paulo Rangel - A8-0127/2018
Michaela Šojdrová

Обществени колебания относно ваксините и намаляване на равнищата на ваксинация в Европа - (2017/2951(RSP)) - B8-0188/2018 и B8-0195/2018
Stefano Maullu, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries и Момчил Неков

Доклад Soraya Post и Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0065/2018
Dobromir Sośnierz

Прилагането на процеса от Болоня - Актуално състояние и последващи действия - (2018/2571(RSP)) - B8-0190/2018
Andrejs Mamikins.

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност