Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 19. dubna 2018 - Štrasburk

11. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Krišjānis Kariņš a Judith Sargentini - A8-0056/2017
Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan a Seán Kelly

zpráva Daniel Dalton - A8-0048/2017
Lucy Anderson

zpráva Martin Häusling - A8-0311/2015
Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Momchil Nekov, Petras Auštrevičius a Seán Kelly

Ochrana investigativních novinářů v Evropě: případ slovenského novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové - (2018/2628(RSP)) - B8-0186/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Francis Zammit Dimech, Monika Smolková a Branislav Škripek

Nástroj evropských hodnot na podporu organizací občanské společnosti podporujících demokracii, právní stát a základní hodnoty v Evropské unii - (2018/2619(RSP)) - B8-0189/2018
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins a Jan Zahradil

zpráva Paulo Rangel - A8-0127/2018
Michaela Šojdrová

Neochota k očkování a pokles proočkovanosti v Evropě - (2017/2951(RSP)) - B8-0188/2018 a B8-0195/2018
Stefano Maullu, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries a Momchil Nekov

zpráva Soraya Post a Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0065/2018
Dobromir Sośnierz

Provádění boloňského procesu – aktuální stav a navazující opatření - (2018/2571(RSP)) - B8-0190/2018
Andrejs Mamikins.

Poslední aktualizace: 24. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí