Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 19 april 2018 - Straatsburg

11. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Krišjānis Kariņš en Judith Sargentini - A8-0056/2017
Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan en Seán Kelly

Verslag Daniel Dalton - A8-0048/2017
Lucy Anderson

Verslag Martin Häusling - A8-0311/2015
Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Momchil Nekov, Petras Auštrevičius en Seán Kelly

Bescherming van onderzoeksjournalisten in Europa: het geval van de Slowaakse journalist Ján Kuciak en van Martina Kušnírová - (2018/2628(RSP)) - B8-0186/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Francis Zammit Dimech, Monika Smolková en Branislav Škripek

Een Europees waardeninstrument ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties die democratie, de rechtsstaat en grondwaarden binnen de Europese Unie bevorderen - (2018/2619(RSP)) - B8-0189/2018
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins en Jan Zahradil

Verslag Paulo Rangel - A8-0127/2018
Michaela Šojdrová

Terughoudendheid ten opzichte van vaccins en daling van de vaccinatiegraad in Europa - (2017/2951(RSP)) - B8-0188/2018 en B8-0195/2018
Stefano Maullu, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries en Momchil Nekov

Verslag Soraya Post en Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0065/2018
Dobromir Sośnierz

De tenuitvoerlegging van het Bolognaproces – stand van zaken en follow-up - (2018/2571(RSP)) - B8-0190/2018
Andrejs Mamikins.

Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid