Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 19 kwietnia 2018 r. - Strasburg

11. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Krišjānis Kariņš i Judith Sargentini - A8-0056/2017
Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan i Seán Kelly

Sprawozdanie Daniel Dalton - A8-0048/2017
Lucy Anderson

Sprawozdanie Martin Häusling - A8-0311/2015
Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Momchil Nekov, Petras Auštrevičius i Seán Kelly

Ochrona dziennikarzy śledczych w Europie: przypadek słowackiego dziennikarza Jána Kuciaka i Martiny Kušnírovej - (2018/2628(RSP)) - B8-0186/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Francis Zammit Dimech, Monika Smolková i Branislav Škripek

Instrument na rzecz wartości europejskich wspierający organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które propagują demokrację, praworządność i wartości podstawowe w Unii Europejskiej - (2018/2619(RSP)) - B8-0189/2018
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins i Jan Zahradil

Sprawozdanie Paulo Rangel - A8-0127/2018
Michaela Šojdrová

Wątpliwości dotyczące szczepień i spadek wskaźników szczepień w Europie - (2017/2951(RSP)) - B8-0188/2018 i B8-0195/2018
Stefano Maullu, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries i Momchil Nekov

Sprawozdanie Soraya Post i Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0065/2018
Dobromir Sośnierz

Wdrażanie procesu bolońskiego – stan obecny i przyszłe działania - (2018/2571(RSP)) - B8-0190/2018
Andrejs Mamikins.

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności