Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000022/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000022/2018 (B8-0019/2018)

Συζήτηση :

PV 16/04/2018 - 17
PV 19/04/2018 - 15
CRE 19/04/2018 - 15

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο

15. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Η κατάσταση της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (O-00022/2018), του Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Η κατάσταση της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας (2018/2672(RSP)) (B8-0019/2018)

Ο Ivan Jakovčić αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Elżbieta Bieńkowska (μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrejs Mamikins, Andrejs Mamikins, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, André Elissen, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Angel Dzhambazki, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrejs Mamikins.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου