Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 19 ta' April 2018 - Strasburgu

16. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 12 ta' April 2018)

Kumitat EMPL
- Ir-rwol tal-Parteċipazzjoni Finanzjarja tal-Impjegati fil-ħolqien tal-impjiegi u fir-riattivazzjoni tal-persuni qiegħda (2018/2053(INI))

Kumitat IMCO
- L-implimentazzjoni tad-Direttiva 2011/7/UE dwar il-ġlieda kontra l-ħlas tard fi transazzjonijiet kummerċjali (2018/2056(INI))

Kumitat REGI
- It-tisħiħ tat-tkabbir u tal-koeżjoni fir-reġjuni tal-fruntieri tal-UE (COM(2017)0534 - 2018/2054(INI))
(opinjoni: ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, CULT)

Kumitat FEMM
- Miżuri biex jiġu evitati u miġġielda l-mobbing u l-fastidju sesswali fil-post tax-xogħol, fl-ispazji pubbliċi, u fil-ħajja politika fl-UE (2018/2055(INI))

Riferiment lil kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat PECH
- Faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-konsenja ta' skart minn bastimenti (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN
opinjoni: ENVI, PECH

Kumitat JURI
- L-istabbiliment tal-l-kundizzjonijiet u l-proċedura li permezz tagħhom il-Kummissjoni tista’ titlob lil impriżi u lil assoċjazzjonijiet ta’ impriżi jipprovdu l-informazzjoni relatata mas-suq intern u ma’ oqsma relatati (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO
opinjoni: ECON, JURI, JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitati assoċjati (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 12 ta' April 2018)

Kumitat REGI
- Żieda tal-pakkett finanzjarju tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali u adattament tal-objettiv ġenerali tiegħu (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
(opinjoni: BUDG (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)ECON (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura) EMPL, PECH, CULT)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 12 ta' April 2018)

Kumitat REGI
- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 dwar appoġġ għal riformi strutturali fi Stati Membri (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
(opinjoni: BUDG (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)CONT, ECON (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura) EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 113 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 12 ta' April 2018)

Kumitat AFET

- Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar it-73 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (2018/2040(INI))

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 197 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 12 ta' April 2018)

Kumitat speċjali dwar it-terroriżmu

- Ir-riżultanzi u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu (2018/2044(INI))

Aġġornata l-aħħar: 24 ta' Lulju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza