Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 19 aprilie 2018 - Strasbourg

16. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 12 aprilie 2018)

EMPL
- Rolul participării financiare a angajaților în crearea de locuri de muncă și reinserția profesională a șomerilor (2018/2053(INI))

IMCO
- Implementarea Directivei 2011/7/UE privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale (2018/2056(INI))

REGI
- Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE (COM(2017)0534 - 2018/2054(INI))
(aviz: ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, CULT)

FEMM
- Măsuri de prevenire și combatere a hărțuirii morale și a hărțuirii sexuale la locul de muncă, în spațiile publice și în viața politică în UE (2018/2055(INI))

Sesizarea comisiilor (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

PECH
- Instalații portuare de preluare a deșeurilor provenite de la nave (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
retrimis comisiei competente: TRAN
aviz: ENVI, PECH

JURI
- Stabilirea condițiilor și a procedurii prin care Comisia poate solicita întreprinderilor și asociațiilor de întreprinderi să furnizeze informații cu privire la piața internă și la domenii conexe (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
retrimis comisiei competente: IMCO
aviz: ECON, JURI, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 12 aprilie 2018)

REGI
- Majorarea pachetului financiar aferent Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general al acestuia (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
aviz: BUDG (articolul 54 din Regulamentul de procedură), ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură), EMPL, PECH, CULT

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 12 aprilie 2018)

REGI
- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
aviz: BUDG (articolul 54 din Regulamentul de procedură), CONT, ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură), EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 113 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 12 aprilie 2018)

AFET

- Recomandare a Consiliului cu privire la cea de a 73a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (2018/2040(INI))

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 197 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 12 aprilie 2018)

Comisia specială pentru combaterea terorismului

- Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului (2018/2044(INI))

Ultima actualizare: 24 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate