Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 19. april 2018 - Strasbourg

16. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 52 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 12. aprila 2018)

odbor EMPL
- Vloga finančne udeležbe zaposlenih pri ustvarjanju delovnih mest in ponovnem aktiviranju nezaposlenih (2018/2053(INI))

odbor IMCO
- Izvajanje Direktive 2011/7/EU o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (2018/2056(INI))

odbor REGI
- Spodbujanje rasti in kohezije v obmejnih regijah EU (COM(2017)0534 - 2018/2054(INI))
(mnenje: ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, CULT)

odbor FEMM
- Ukrepi za preprečevanje trpinčenja in spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, javnih mestih in v političnem življenju v EU ter boj proti njima (2018/2055(INI))

Napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor PECH
- Pristaniške sprejemne zmogljivosti za oddajo odpadkov z ladij (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
posredovano pristojnemu odboru: TRAN
mnenje: ENVI, PECH

odbor JURI
- Določitev pogojev in postopkov, na podlagi katerih Komisija lahko zahteva, da podjetja in podjetniška združenja zagotavljajo informacije o notranjem trgu in z njim povezanih sektorjih (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
posredovano pristojnemu odboru: IMCO
mnenje: ECON, JURI, JURI (člen 39 Poslovnika) (člen 39 Poslovnika)

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 12. aprila 2018)

odbor REGI
- Povečanje finančnih sredstev programa za podporo strukturnim reformam in prilagoditev njegovega splošnega cilja (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
(mnenje: BUDG (člen 54 Poslovnika)ECON (člen 54 Poslovnika)EMPL, PECH, CULT)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 12. aprila 2018)

odbor REGI
- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v zvezi s podporo za strukturne reforme v državah članicah (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
(mnenje: BUDG (člen 54 Poslovnika)CONT, ECON (člen 54 Poslovnika)EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 113 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 12. aprila 2018)

odbor AFET

- Priporočilo Svetu o 73. zasedanju generalne skupščine OZN (2018/2040(INI))

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 197 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 12. aprila 2018)

posebni odbor o terorizmu

- Ugotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu (2018/2044(INI))

Zadnja posodobitev: 24. julij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov