Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 19. april 2018 - Strasbourg

18. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditservicevirksomheder, kreditkøbere og realisering af sikkerhedsstillelse (COM(2018)0135 - C8-0115/2018 - 2018/0063(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

IMCO, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009 for så vidt angår gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

IMCO, JURI

- Forslag til Rådets direktiv om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

IMCO, JURI

- Forslag til Rådets direktiv om regler vedrørende selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

IMCO, JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Kongeriget Marokkos deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om iværksættelse af beskyttelsesklausuler og andre mekanismer for midlertidig tilbagetrækning af præferencer i visse aftaler mellem Den Europæiske Union og visse tredjelande (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

2) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Ivan Jakovčić og Jozo Radoš. Forslag til beslutning om afskaffelsen af mishandling i hjemmet (B8-0127/2018)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om oprettelse af et mindesmærke for ofrene for islamistisk terrorisme (B8-0128/2018)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

LIBE

- Salvatore Domenico Pogliese. Forslag til beslutning om fremme af arbejdstagernes deltagelse i virksomhedernes ledelse (B8-0129/2018)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om kyllingers velfærd i europæisk husdyravl (B8-0130/2018)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Philippe Loiseau og Joëlle Mélin. Forslag til beslutning om opfordring til øget fleksibilitet i henstillingerne om biobrændstoffer (B8-0131/2018)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om forvaltningen af vores habitater (B8-0132/2018)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Stefano Maullu. Forslag til beslutning om indførelse af en særlig dag til minde om ofrene for foibe-massakrerne (B8-0133/2018)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

CULT

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om terrorisme i Europa: udvisning af udlændinge, der er dømt for terrorhandlinger (B8-0177/2018)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

Seneste opdatering: 24. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik