Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 19. huhtikuuta 2018 - Strasbourg

18. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi luotonhallinnoijista, luotonostajista ja vakuuksien realisoimisesta (COM(2018)0135 - C8-0115/2018 - 2018/0063(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

IMCO, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta tiettyjen rajatylittävistä maksuista unionissa perittävien palvelumaksujen ja valuutan muuntamisesta perittävien palvelumaksujen osalta (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

IMCO, JURI

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi tiettyjen digitaalisten palvelujen tarjoamisesta saatavista tuloista kannettavaa digitaalisten palvelujen veroa koskevasta yhteisestä järjestelmästä (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

IMCO, JURI

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi merkittävän digitaalisen läsnäolon yhteisöverotusta koskevien sääntöjen vahvistamisesta (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

IMCO, JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Marokon kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) koskevat ehdot ja edellytykset vahvistavan Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välistä tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyihin Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien, etuuksien väliaikaisen peruuttamisen mahdollistavien suojalausekkeiden ja muiden mekanismien täytäntöönpanosta (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

2) jäseniltä päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Päätöslauselmaesitys lähisuhdeväkivallan lopettamisesta (B8-0127/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

FEMM

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys islamistisen terrorismin uhrien muistomerkistä (B8-0128/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

LIBE

- Salvatore Domenico Pogliese. Päätöslauselmaesitys työntekijöiden osallistumisen yritysten hallintoon edistämisestä (B8-0129/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys kanojen hyvinvoinnista unionin kanaloissa (B8-0130/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Philippe Loiseau ja Joëlle Mélin. Päätöslauselmaesitys pyynnöstä höllentää biopolttoaineita koskevia suosituksia (B8-0131/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

ITRE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys luontotyyppien hoitamisesta (B8-0132/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Stefano Maullu. Päätöslauselmaesitys muistopäivän nimeämisestä foibe-joukkomurhien uhrien muiston kunnioittamiseksi (B8-0133/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

CULT

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys terrorismista Euroopassa: tuomittujen ulkomaalaisten terroristien maastakarkotus (B8-0177/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

Päivitetty viimeksi: 24. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö