Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. balandžio 19 d. - Strasbūras

18. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kredito administratorių, kredito pirkėjų ir užstato realizavimo (COM(2018)0135 - C8-0115/2018 - 2018/0063(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

IMCO, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 nuostatos, susijusios su tam tikru atlyginimu už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimu už valiutos keitimą (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

IMCO, JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl bendros skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant tam tikras skaitmenines paslaugas, sistemos (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

IMCO, JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomos taisyklės, susijusios su įmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimu (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

IMCO, JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo išdėstomos Maroko Karalystės dalyvavimo Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos, sudarymo Sąjungos vardu (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinamos apsaugos sąlygos ir kitos priemonės, suteikiančios galimybę laikinai panaikinti tam tikruose Europos Sąjungos ir tam tikrų trečiųjų šalių susitarimuose numatytas lengvatas (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Ivan Jakovčić ir Jozo Radoš. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl smurto namuose panaikinimo (B8-0127/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl memorialo islamistinio terorizmo aukoms sukūrimo (B8-0128/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

Nuomonė :

LIBE

- Salvatore Domenico Pogliese. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovių valdyme skatinimo (B8-0129/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl viščiukų gerovės Europos ūkiuose (B8-0130/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Philippe Loiseau ir Joëlle Mélin. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl raginimo sušvelninti rekomendacijas dėl biodegalų (B8-0131/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

ITRE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mūsų buveinių valdymo (B8-0132/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Stefano Maullu. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl masinių žudynių grioviuose (it. foibe) aukų atminimo dienos paskelbimo (B8-0133/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

CULT

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Terorizmas Europoje: nuteistų užsieniečių teroristų išsiuntimas“ (B8-0177/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Atnaujinta: 2019 m. liepos 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika