Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 19. aprīlis - Strasbūra

18. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kredītu apkalpotājiem, kredītu pircējiem un nodrošinājuma atgūšanu (COM(2018)0135 - C8-0115/2018 - 2018/0063(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

IMCO, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz konkrētām maksām par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksām par valūtas maiņu groza Regulu (EK) Nr. 924/2009 (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

IMCO, JURI

- Priekšlikums Padomes direktīvai par digitālo pakalpojumu nodokļa kopējo sistēmu attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada konkrētu digitālo pakalpojumu sniegšana (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

IMCO, JURI

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus par uzņēmumu nodokļa uzlikšanu nozīmīgas digitālas klātbūtnes gadījumā (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

IMCO, JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, kurā paredzēti noteikumi Marokas Karalistes dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno aizsardzības pasākumu klauzulas un citus mehānismus, kuri ļauj pagaidu kārtā atcelt preferences konkrētos nolīgumos, kas noslēgti starp Eiropas Savienību un konkrētām trešām valstīm (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 133. pants)

- Ivan Jakovčić un Jozo Radoš. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vardarbības ģimenē izskaušanu (B8-0127/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par islāmistu terorisma upuru memoriāla izveidi (B8-0128/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

LIBE

- Salvatore Domenico Pogliese. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par darbinieku līdzdalības veicināšanu uzņēmumu vadībā (B8-0129/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vistu labturību Eiropas audzētavās (B8-0130/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Philippe Loiseau un Joëlle Mélin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pieprasījumu atvieglot ieteikumus par biodegvielām (B8-0131/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

ITRE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par mūsu dzīvotņu pārvaldību (B8-0132/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Stefano Maullu. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atceres dienas noteikšanu, lai pieminētu foibu slaktiņu upurus (B8-0133/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

CULT

- Dominique Martin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par terorismu Eiropā — notiesāto ārvalstu izcelsmes teroristu izraidīšana (B8-0177/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 24. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika