Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 19. april 2018 - Strasbourg

18. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skrbnikih kreditov, kupcih kreditov in poplačilu iz naslova zavarovanja s premoženjem (COM(2018)0135 - C8-0115/2018 - 2018/0063(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

IMCO, JURI

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 glede nekaterih nadomestil za čezmejna plačila v Uniji in nadomestil za pretvorbo valut (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

IMCO, JURI

- Predlog direktive Sveta o skupnem sistemu davka na digitalne storitve za prihodke od opravljanja nekaterih digitalnih storitev (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

IMCO, JURI

- Predlog direktive Sveta o določitvi pravil glede obdavčitve dohodkov pravnih oseb v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

IMCO, JURI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma, v imenu Unije, o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Kraljevine Maroko v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju zaščitnih klavzul in drugih mehanizmov, ki omogočajo začasno opustitev preferencialov v nekaterih sporazumih, sklenjenih med Evropsko unijo in nekaterimi tretjimi državami (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

2) od poslancev Parlamenta

2.1) predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Ivan Jakovčić in Jozo Radoš. Predlog resolucije o odpravljanju zlorab v družini (B8-0127/2018)

posredovano

pristojni odbor :

FEMM

- Dominique Martin. Predlog resolucije o postavitvi spomenika žrtvam islamističnega terorizma (B8-0128/2018)

posredovano

pristojni odbor :

CULT

mnenje :

LIBE

- Salvatore Domenico Pogliese. Predlog resolucije o spodbujanju udeležbe delavcev pri upravljanju podjetij (B8-0129/2018)

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o dobrobiti piščancev, ki se gojijo v EU (B8-0130/2018)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

- Philippe Loiseau in Joëlle Mélin. Predlog resolucije o omilitvi priporočil za biogoriva (B8-0131/2018)

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

ITRE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o upravljanju našega življenjskega prostora (B8-0132/2018)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Stefano Maullu. Predlog resolucije o uvedbi dneva spomina na žrtve pokolov v fojbah (B8-0133/2018)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

CULT

- Dominique Martin. Predlog resolucije o terorizmu v Evropi: izgon tujih obsojenih teroristov (B8-0177/2018)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

Zadnja posodobitev: 24. julij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov