Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Čtvrtek, 19. dubna 2018 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Nástroj evropských hodnot na podporu organizací občanské společnosti podporujících demokracii, právní stát a základní hodnoty v Evropské unii (předložené návrhy usnesení)
 3.Porušování lidských práv a právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených a zadržovaných v Turecku (předložené návrhy usnesení)
 4.Uplatňování směrnice 2011/99/EU o evropském ochranném příkazu (rozprava)
 5.Provádění boloňského procesu – aktuální stav a navazující opatření (rozprava)
 6.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  6.1.Bělorusko
  6.2.Filipíny
 7.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu) (schválení)
 8.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (pokračování rozpravy)
  8.1.Situace v Pásmu Gazy
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Hlasování
  10.1.Bělorusko (hlasování)
  10.2.Filipíny (hlasování)
  10.3.Situace v Pásmu Gazy (hlasování)
  10.4.Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální základní sazbu * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  10.5.Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu ***I (hlasování)
  10.6.Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a dozor nad trhem s nimi ***I (hlasování)
  10.7.Ekologická produkce a označování ekologických produktů ***I (hlasování)
  10.8.Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států * (hlasování)
  10.9.Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2019 – oddíl I – Evropský parlament (hlasování)
  10.10.Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik ***I (hlasování)
  10.11.Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Společná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem ***I (hlasování)
  10.12.Ochrana investigativních novinářů v Evropě: případ slovenského novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové (hlasování)
  10.13.Nástroj evropských hodnot na podporu organizací občanské společnosti podporujících demokracii, právní stát a základní hodnoty v Evropské unii (hlasování)
  10.14.Porušování lidských práv a právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených a zadržovaných v Turecku (hlasování)
  10.15.Provádění ustanovení Smlouvy, která se týkají vnitrostátních parlamentů (hlasování)
  10.16.Výroční zpráva o politice v oblasti hospodářské soutěže (hlasování)
  10.17.Neochota k očkování a pokles proočkovanosti v Evropě (hlasování)
  10.18.Uplatňování směrnice 2011/99/EU o evropském ochranném příkazu (hlasování)
  10.19.Provádění boloňského procesu – aktuální stav a navazující opatření (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Pokračování denního zasedání
 14.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 15.Závažné interpelace (rozprava)
 16.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 17.Petice
 18.Předložení dokumentů
 19.Termín příštího dílčího zasedání
 20.Předání textů přijatých na tomto denním zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 22.Přerušení zasedání
 Prezenční listina
Zápis (202 kb)
24/07/2019 15:48
  Prezenční listina (61 kb)
20/02/2019 08:16
 
Zápis (83 kb)
24/07/2019 15:48
  Prezenční listina (11 kb)
20/02/2019 08:16
  Výsledky hlasování (42 kb)
31/12/2018 13:46
  Jmenovitá hlasování (118 kb)
21/12/2018 05:06
 
Zápis (293 kb)
24/07/2019 15:48
  Prezenční listina (71 kb)
20/02/2019 08:16
  Výsledky hlasování (675 kb)
31/12/2018 13:46
  Jmenovitá hlasování (1880 kb)
21/12/2018 05:06
Poslední aktualizace: 24. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí