Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Čtvrtek, 19. dubna 2018 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Nástroj evropských hodnot na podporu organizací občanské společnosti podporujících demokracii, právní stát a základní hodnoty v Evropské unii (předložené návrhy usnesení)
 3.Porušování lidských práv a právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených a zadržovaných v Turecku (předložené návrhy usnesení)
 4.Uplatňování směrnice 2011/99/EU o evropském ochranném příkazu (rozprava)
 5.Provádění boloňského procesu – aktuální stav a navazující opatření (rozprava)
 6.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
6.1.Bělorusko
  
6.2.Filipíny
 7.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu) (schválení)
 8.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (pokračování rozpravy)
  
8.1.Situace v Pásmu Gazy
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Hlasování
  
10.1.Bělorusko (hlasování)
  
10.2.Filipíny (hlasování)
  
10.3.Situace v Pásmu Gazy (hlasování)
  
10.4.Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální základní sazbu * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
10.5.Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu ***I (hlasování)
  
10.6.Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a dozor nad trhem s nimi ***I (hlasování)
  
10.7.Ekologická produkce a označování ekologických produktů ***I (hlasování)
  
10.8.Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států * (hlasování)
  
10.9.Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2019 – oddíl I – Evropský parlament (hlasování)
  
10.10.Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik ***I (hlasování)
  
10.11.Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Společná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem ***I (hlasování)
  
10.12.Ochrana investigativních novinářů v Evropě: případ slovenského novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové (hlasování)
  
10.13.Nástroj evropských hodnot na podporu organizací občanské společnosti podporujících demokracii, právní stát a základní hodnoty v Evropské unii (hlasování)
  
10.14.Porušování lidských práv a právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených a zadržovaných v Turecku (hlasování)
  
10.15.Provádění ustanovení Smlouvy, která se týkají vnitrostátních parlamentů (hlasování)
  
10.16.Výroční zpráva o politice v oblasti hospodářské soutěže (hlasování)
  
10.17.Neochota k očkování a pokles proočkovanosti v Evropě (hlasování)
  
10.18.Uplatňování směrnice 2011/99/EU o evropském ochranném příkazu (hlasování)
  
10.19.Provádění boloňského procesu – aktuální stav a navazující opatření (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Pokračování denního zasedání
 14.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 15.Závažné interpelace (rozprava)
 16.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 17.Petice
 18.Předložení dokumentů
 19.Termín příštího dílčího zasedání
 20.Předání textů přijatých na tomto denním zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 22.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (202 kb) Prezenční listina (61 kb) Výsledky hlasování (155 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1802 kb) 
 
Zápis (83 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (42 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (118 kb) 
 
Zápis (293 kb) Prezenční listina (71 kb) Výsledky hlasování (675 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1880 kb) 
Poslední aktualizace: 24. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí