Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Torsdag den 19. april 2018 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Et instrument for europæiske værdier til støtte for civilsamfundsorganisationer, der fremmer demokrati, retsstatsprincippet og de grundlæggende værdier i Den Europæiske Union (indgivne beslutningsforslag)
 3.Krænkelsen af menneskerettighederne og retsstatsprincippet i forbindelse med, at to græske soldater er blevet anholdt og tilbageholdt i Tyrkiet (indgivne beslutningsforslag)
 4.Gennemførelse af direktiv 2011/99/EU om den europæiske beskyttelsesordre (forhandling)
 5.Gennemførelsen af Bolognaprocessen — status og opfølgning (forhandling)
 6.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
6.1.Hviderusland
  
6.2.Filippinerne
 7.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2) (godkendelse)
 8.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (fortsat forhandling)
  
8.1.Situationen i Gazastriben
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Afstemningstid
  
10.1.Hviderusland (afstemning)
  
10.2.Filippinerne (afstemning)
  
10.3.Situationen i Gazastriben (afstemning)
  
10.4.Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.5.Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme ***I (afstemning)
  
10.6.Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer ***I (afstemning)
  
10.7.Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter ***I (afstemning)
  
10.8.Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker * (afstemning)
  
10.9.Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2019 - Sektion I - Europa-Parlamentet (afstemning)
  
10.10.Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæisk erhvervsstatistik, om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 og om ophævelse af 10 retsakter på området erhvervsstatistik ***I (afstemning)
  
10.11.Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Fælles regler for det indre marked for naturgas ***I (afstemning)
  
10.12.Beskyttelse af undersøgende journalister i Europa: sagen om den slovakiske journalist Ján Kuciak og Martina Kušnírová (afstemning)
  
10.13.Et instrument for europæiske værdier til støtte for civilsamfundsorganisationer, der fremmer demokrati, retsstatsprincippet og de grundlæggende værdier i Den Europæiske Union (afstemning)
  
10.14.Krænkelse af menneskerettighederne og retsstatsprincippet i forbindelse med, at to græske soldater er blevet anholdt og tilbageholdt i Tyrkiet (afstemning)
  
10.15.Gennemførelse af traktatens bestemmelser om de nationale parlamenter (afstemning)
  
10.16.Årlig beretning om EU's konkurrencepolitik (afstemning)
  
10.17.Vaccinationsmodstand og nedgang i vaccinationsraterne i Europa (afstemning)
  
10.18.Gennemførelse af direktiv 2011/99/EU om den europæiske beskyttelsesordre (afstemning)
  
10.19.Gennemførelsen af Bolognaprocessen — status og opfølgning (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Genoptagelse af mødet
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 15.Større forespørgsler (forhandling)
 16.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 17.Andragender
 18.Modtagne dokumenter
 19.Tidspunkt for næste mødeperiode
 20.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 21.Hævelse af mødet
 22.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (200 kb) Tilstedeværelsesliste (61 kb) Afstemningsresultater (155 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1802 kb) 
 
Protokol (82 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (43 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (119 kb) 
 
Protokol (296 kb) Tilstedeværelsesliste (70 kb) Afstemningsresultater (661 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1873 kb) 
Seneste opdatering: 24. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik