Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 19. aprill 2018 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Euroopa väärtuste rahastamisvahend, millega toetatakse Euroopa Liidus demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja põhiväärtusi edendavaid kodanikuühiskonna organisatsioone (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete rikkumine kahe Türgis vahistatud ja kinni peetud Kreeka sõduri juhtumi puhul (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Euroopa lähenemiskeeldu käsitleva direktiivi rakendamine (arutelu)
 5.Bologna protsessi rakendamine – ülevaade ja järelmeetmed (arutelu)
 6.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
6.1.Valgevene
  
6.2.Filipiinid
 7.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikli 137 lõike 2) (nõusolek)
 8.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu jätkamine)
  
8.1.Olukord Gaza sektoris
 9.Istungi jätkamine
 10.Hääletused
  
10.1.Valgevene (hääletus)
  
10.2.Filipiinid (hääletus)
  
10.3.Olukord Gaza sektoris (hääletus)
  
10.4.Ühine käibemaksusüsteem ja hariliku maksumäära järgimise kohustus * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
10.5.Finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamine ***I (hääletus)
  
10.6.Mootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitused ja turujärelevalve ***I (hääletus)
  
10.7.Mahepõllumajanduslik tootmine ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamine ***I (hääletus)
  
10.8.Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised * (hääletus)
  
10.9.2019. aasta tulude ja kulude eelarvestus – I jagu – Euroopa Parlament (hääletus)
  
10.10.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa ettevõtlusstatistika kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 184/2005 ja tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti ***I (hääletus)
  
10.11.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi Maagaasi siseturu ühiseeskirjad ***I (hääletus)
  
10.12.Uurivate ajakirjanike kaitse Euroopas ning Slovaki ajakirjaniku Ján Kuciaki ja Martina Kušnírová juhtum (hääletus)
  
10.13.Euroopa väärtuste rahastamisvahend, millega toetatakse Euroopa Liidus demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja põhiväärtusi edendavaid kodanikuühiskonna organisatsioone (hääletus)
  
10.14.Inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete rikkumine kahe Türgis vahistatud ja kinni peetud Kreeka sõduri juhtumi puhul (hääletus)
  
10.15.Liikmesriikide parlamente käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine (hääletus)
  
10.16.Konkurentsipoliitika aastaaruanne (hääletus)
  
10.17.Vaktsineerimisest hoidumine ja vaktsineerimise vähenemine Euroopas (hääletus)
  
10.18.Euroopa lähenemiskeeldu käsitleva direktiivi rakendamine (hääletus)
  
10.19.Bologna protsessi rakendamine – ülevaade ja järelmeetmed (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Istungi jätkamine
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 15.Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
 16.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 17.Petitsioonid
 18.Esitatud dokumendid
 19.Järgmiste istungite ajakava
 20.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 21.Istungi lõpp
 22.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (197 kb) Kohalolijate nimekiri (61 kb) Hääletuste tulemused (155 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1802 kb) 
 
Protokoll (82 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (43 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (120 kb) 
 
Protokoll (286 kb) Kohalolijate nimekiri (70 kb) Hääletuste tulemused (650 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1784 kb) 
Viimane päevakajastamine: 24. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika