Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
Il-Ħamis, 19 ta' April 2018 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Strument għall-Valuri Ewropej biex jiġu appoġġati l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jippromvovu d-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-valuri fundamentali fl-Unjoni Ewropea (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt fil-każ taż-żewġ suldati Griegi arrestati u detenuti fit-Turkija (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni (dibattitu)
 5.L-Implimentazzjoni tal-Proċess ta' Bolonja - Sitwazzjoni Attwali u Segwitu (dibattitu)
 6.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
6.1.Il-Belarussja
  
6.2.Il-Filippini
 7.Talba ta' konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (Artikolu 137(2) tar-Regoli ta' Proċedura) (approvazzjoni)
 8.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (kumplament tad-dibattitu)
  
8.1.Is-sitwazzjoni fl-Istrixxa ta' Gaża
 9.Tkomplija tas-seduta
 10.Ħin tal-votazzjonijiet
  
10.1.Il-Belarussja (votazzjoni)
  
10.2.Il-Filippini (votazzjoni)
  
10.3.Is-sitwazzjoni fl-Istrixxa ta' Gaża (votazzjoni)
  
10.4.Is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud, fir-rigward tal-obbligu li tiġi rispettata rata standard minima * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.5.Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu ***I (votazzjoni)
  
10.6.L-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi ***I (votazzjoni)
  
10.7.Il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi ***I (votazzjoni)
  
10.8.Linji gwida għal-linji politiċi dwar l-impjiegi tal-Istati Membri * (votazzjoni)
  
10.9.Stimi tad-dħul u n-nefqa għas-sena finanzjarja 2019 – Taqsima I – Il-Parlament Ewropew (votazzjoni)
  
10.10.Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Ewropea tan-negozju li jemenda r-Regolament (KE) Nru 184/2005 u li jħassar l-10 atti legali fil-qasam tal-istatistika tan-negozju ***I (votazzjoni)
  
10.11.Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: Regoli komuni għas-suq intern tal-gass naturali ***I (votazzjoni)
  
10.12.Il-protezzjoni tal-ġurnalisti investigattivi fl-Ewropa: il-każ tal-ġurnalist Slovakk Ján Kuciak u ta' Martina Kušnírová (votazzjoni)
  
10.13.Strument għall-Valuri Ewropej biex jiġu appoġġati l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jippromvovu d-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-valuri fundamentali fl-Unjoni Ewropea (votazzjoni)
  
10.14.Il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt fil-każ taż-żewġ suldati Griegi arrestati u detenuti fit-Turkija (votazzjoni)
  
10.15.L-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jikkonċernaw il-parlamenti nazzjonali (votazzjoni)
  
10.16.Rapport annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni (votazzjoni)
  
10.17.Retiċenza dwar it-tilqim u tnaqqis fir-rati ta' tilqim fl-Ewropa (votazzjoni)
  
10.18.implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni (votazzjoni)
  
10.19.L-Implimentazzjoni tal-Proċess ta' Bologna - Sitwazzjoni Attwali u Segwitu (votazzjoni)
 11.Spjegazzjonijiet tal-vot
 12.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 13.Tkomplija tas-seduta
 14.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 15.Interpellanzi maġġuri (dibattitu)
 16.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 17.Petizzjonijiet
 18.Dokumenti mressqa
 19.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 20.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 21.Għeluq tas-seduta
 22.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (203 kb) Reġistru tal-attendenza (61 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (156 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (1802 kb) 
 
Minuti (83 kb) Reġistru tal-attendenza (11 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (41 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (118 kb) 
 
Minuti (303 kb) Reġistru tal-attendenza (71 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (680 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (1868 kb) 
Aġġornata l-aħħar: 24 ta' Lulju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza