Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 19 kwietnia 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Instrument na rzecz wartości europejskich wspierający organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które propagują demokrację, praworządność i wartości podstawowe w Unii Europejskiej (złożone projekty rezolucji)
 3.Naruszenie praw człowieka i praworządności w przypadku dwóch greckich żołnierzy aresztowanych i zatrzymanych w Turcji (złożone projekty rezolucji)
 4.Wdrożenie dyrektywy 2011/99/UE w sprawie europejskiego nakazu ochrony (debata)
 5.Wdrażanie procesu bolońskiego – stan obecny i przyszłe działania (debata)
 6.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  6.1.Białoruś
  6.2.Filipiny
 7.Zasięganie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu) (zatwierdzenie)
 8.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ciąg dalszy debaty)
  8.1.Sytuacja w Strefie Gazy
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Głosowanie
  10.1.Białoruś (głosowanie)
  10.2.Filipiny (głosowanie)
  10.3.Sytuacja w Strefie Gazy (głosowanie)
  10.4.Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.5.Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ***I (głosowanie)
  10.6.Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ***I (głosowanie)
  10.7.Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych ***I (głosowanie)
  10.8.Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich * (głosowanie)
  10.9.Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2019 – sekcja I – Parlament Europejski (głosowanie)
  10.10.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej ***I (głosowanie)
  10.11.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Wspólne zasady rynku wewnętrznego gazu ziemnego ***I (głosowanie)
  10.12.Ochrona dziennikarzy śledczych w Europie: przypadek słowackiego dziennikarza Jána Kuciaka i Martiny Kušnírovej (głosowanie)
  10.13.Instrument na rzecz wartości europejskich wspierający organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które propagują demokrację, praworządność i wartości podstawowe w Unii Europejskiej (głosowanie)
  10.14.Naruszenie praw człowieka i praworządności w przypadku dwóch greckich żołnierzy aresztowanych i zatrzymanych w Turcji (głosowanie)
  10.15.Wdrażanie postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych (głosowanie)
  10.16.Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji (głosowanie)
  10.17.Wątpliwości dotyczące szczepień i spadek wskaźników szczepień w Europie (głosowanie)
  10.18.Wdrożenie dyrektywy w sprawie europejskiego nakazu ochrony (głosowanie)
  10.19.Wdrażanie procesu bolońskiego – stan obecny i przyszłe działania (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 12.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
 16.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 17.Petycje
 18.Składanie dokumentów
 19.Kalendarz następnych posiedzeń
 20.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 22.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (198 kb)
24/07/2019 15:56
  Lista obecności (61 kb)
20/02/2019 08:18
 
Protokół (83 kb)
24/07/2019 15:56
  Lista obecności (11 kb)
20/02/2019 08:18
  Wyniki głosowania (42 kb)
31/12/2018 13:46
  Głosowanie imienne (117 kb)
21/12/2018 05:46
 
Protokół (300 kb)
24/07/2019 15:56
  Lista obecności (70 kb)
20/02/2019 08:18
  Wyniki głosowania (670 kb)
31/12/2018 13:46
  Głosowanie imienne (1872 kb)
21/12/2018 05:46
Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności