Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 19 kwietnia 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Instrument na rzecz wartości europejskich wspierający organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które propagują demokrację, praworządność i wartości podstawowe w Unii Europejskiej (złożone projekty rezolucji)
 3.Naruszenie praw człowieka i praworządności w przypadku dwóch greckich żołnierzy aresztowanych i zatrzymanych w Turcji (złożone projekty rezolucji)
 4.Wdrożenie dyrektywy 2011/99/UE w sprawie europejskiego nakazu ochrony (debata)
 5.Wdrażanie procesu bolońskiego – stan obecny i przyszłe działania (debata)
 6.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
6.1.Białoruś
  
6.2.Filipiny
 7.Zasięganie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu) (zatwierdzenie)
 8.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ciąg dalszy debaty)
  
8.1.Sytuacja w Strefie Gazy
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Głosowanie
  
10.1.Białoruś (głosowanie)
  
10.2.Filipiny (głosowanie)
  
10.3.Sytuacja w Strefie Gazy (głosowanie)
  
10.4.Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
10.5.Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ***I (głosowanie)
  
10.6.Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ***I (głosowanie)
  
10.7.Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych ***I (głosowanie)
  
10.8.Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich * (głosowanie)
  
10.9.Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2019 – sekcja I – Parlament Europejski (głosowanie)
  
10.10.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej ***I (głosowanie)
  
10.11.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Wspólne zasady rynku wewnętrznego gazu ziemnego ***I (głosowanie)
  
10.12.Ochrona dziennikarzy śledczych w Europie: przypadek słowackiego dziennikarza Jána Kuciaka i Martiny Kušnírovej (głosowanie)
  
10.13.Instrument na rzecz wartości europejskich wspierający organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które propagują demokrację, praworządność i wartości podstawowe w Unii Europejskiej (głosowanie)
  
10.14.Naruszenie praw człowieka i praworządności w przypadku dwóch greckich żołnierzy aresztowanych i zatrzymanych w Turcji (głosowanie)
  
10.15.Wdrażanie postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych (głosowanie)
  
10.16.Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji (głosowanie)
  
10.17.Wątpliwości dotyczące szczepień i spadek wskaźników szczepień w Europie (głosowanie)
  
10.18.Wdrożenie dyrektywy w sprawie europejskiego nakazu ochrony (głosowanie)
  
10.19.Wdrażanie procesu bolońskiego – stan obecny i przyszłe działania (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 12.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 13.Wznowienie posiedzenia
 14.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
 16.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 17.Petycje
 18.Składanie dokumentów
 19.Kalendarz następnych posiedzeń
 20.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 22.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (198 kb) Lista obecności (61 kb) Wyniki głosowania (156 kb) Wyniki głosowań imiennych (1802 kb) 
 
Protokół (83 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (42 kb) Wyniki głosowań imiennych (117 kb) 
 
Protokół (300 kb) Lista obecności (70 kb) Wyniki głosowania (670 kb) Wyniki głosowań imiennych (1872 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności