Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Joi, 19 aprilie 2018 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Un instrument pentru valori europene în vederea susținerii organizațiilor societății civile care promovează democrația, statul de drept și valorile fundamentale în cadrul Uniunii Europene (propuneri de rezoluție depuse)
 3.Încălcarea drepturilor omului și a statului de drept în cazul a doi soldați greci arestați și plasați în detenție în Turcia (propuneri de rezoluție depuse)
 4.Punerea în aplicare a ordinului european de protecție (dezbatere)
 5.Implementarea Procesului de la Bologna - stadiul actual și acțiuni ulterioare (dezbatere)
 6.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  6.1.Belarus
  6.2.Filipine
 7.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European [articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură] (aprobare)
 8.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (continuarea dezbaterii)
  8.1.Situația din Fâșia Gaza
 9.Reluarea ședinței
 10.Votare
  10.1.Belarus (vot)
  10.2.Filipine (vot)
  10.3.Situația din Fâșia Gaza (vot)
  10.4.Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce privește obligația de respectare a cotei standard minime * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  10.5.Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului ***I (vot)
  10.6.Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective ***I (vot)
  10.7.Producția ecologică și etichetarea produselor ecologice ***I (vot)
  10.8.Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre * (vot)
  10.9.Estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2019 - Secțiunea l - Parlamentul European (vot)
  10.10.Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere ***I (vot)
  10.11.Decizie de a începe negocieri interinstituționale: Norme comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale ***I (vot)
  10.12.Protecția jurnaliștilor de investigație din Europa: cazul jurnalistului slovac Ján Kuciak și al Martinei Kušnírová (vot)
  10.13.Un instrument pentru valori europene în vederea susținerii organizațiilor societății civile care promovează democrația, statul de drept și valorile fundamentale în cadrul Uniunii Europene (vot)
  10.14.Încălcarea drepturilor omului și a statului de drept în cazul a doi soldați greci arestați și plasați în detenție în Turcia (vot)
  10.15.Aplicarea dispozițiilor tratatului privind parlamentele naționale (vot)
  10.16.Raportul anual privind politica în domeniul concurenței (vot)
  10.17.Reticența față de vaccinuri și scăderea ratelor de vaccinare în Europa (vot)
  10.18.Punerea în aplicare a ordinului european de protecție (vot)
  10.19.Implementarea Procesului de la Bologna - stadiul actual și acțiuni ulterioare (vot)
 11.Explicații privind votul
 12.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 13.Reluarea ședinței
 14.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 15.Interpelări majore (dezbatere)
 16.Decizii privind anumite documente
 17.Petiții
 18.Depunere de documente
 19.Calendarul următoarelor ședințe
 20.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 21.Ridicarea ședinței
 22.Întreruperea sesiunii
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (206 kb) Lista de prezenţă (61 kb) Rezultatele voturilor (156 kb) Voturi prin apel nominal (1802 kb) 
 
Proces-verbal (83 kb) Lista de prezenţă (11 kb) Rezultatele voturilor (41 kb) Voturi prin apel nominal (99 kb) 
 
Proces-verbal (297 kb) Lista de prezenţă (71 kb) Rezultatele voturilor (659 kb) Voturi prin apel nominal (1866 kb) 
Ultima actualizare: 24 iulie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate