Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 19. apríla 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Nástroj európskych hodnôt na podporu organizácií občianskej spoločnosti zameraných na podporu demokracie, právneho štátu a základných hodnôt v Európskej únii (predložené návrhy uznesení)
 3.Porušovanie ľudských práv a zásad právneho štátu v prípade dvoch gréckych vojakov zatknutých a zadržiavaných v Turecku (predložené návrhy uznesení)
 4.Vykonávanie smernice o európskom ochrannom príkaze (rozprava)
 5.Vykonávanie bolonského procesu – súčasný stav a nadväzujúce opatrenia (rozprava)
 6.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
6.1.Bielorusko
  
6.2.Filipíny
 7.Demande de consultation du Comité économique et social européen (article 137, paragraphe 2, du règlement) (approbation)
 8.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (pokračovanie rozpravy)
  
8.1.Situácia v Pásme Gazy
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Hlasovanie
  
10.1.Bielorusko (hlasovanie)
  
10.2.Filipíny (hlasovanie)
  
10.3.Situácia v Pásme Gazy (hlasovanie)
  
10.4.Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o povinnosť uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.5.Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu ***I (hlasovanie)
  
10.6.Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad trhom s nimi ***I (hlasovanie)
  
10.7.Ekologická výroba a označovanie ekologických výrobkov ***I (hlasovanie)
  
10.8.Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov * (hlasovanie)
  
10.9.Odhad príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2019 – Oddiel I – Európsky parlament (hlasovanie)
  
10.10.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej podnikovej štatistike, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 a zrušuje desať právnych aktov v oblasti podnikovej štatistiky ***I (hlasovanie)
  
10.11.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní Spoločné pravidlá pre vnútorný trh so zemným plynom ***I (hlasovanie)
  
10.12.Ochrana investigatívnych novinárov v Európe: prípad slovenského novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej (hlasovanie)
  
10.13.Nástroj európskych hodnôt na podporu organizácií občianskej spoločnosti zameraných na podporu demokracie, právneho štátu a základných hodnôt v Európskej únii (hlasovanie)
  
10.14.Porušovanie ľudských práv a zásad právneho štátu v prípade dvoch gréckych vojakov zatknutých a zadržiavaných v Turecku (hlasovanie)
  
10.15.Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa národných parlamentov (hlasovanie)
  
10.16.Výročná správa o politike hospodárskej súťaže (hlasovanie)
  
10.17.Zdržanlivosť v otázke očkovania a pokles úrovne zaočkovanosti v Európe (hlasovanie)
  
10.18.Vykonávanie smernice o európskom ochrannom príkaze (hlasovanie)
  
10.19.Vykonávanie bolonského procesu – súčasný stav a nadväzujúce opatrenia (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Pokračovanie rokovania
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 15.Väčšie interpelácie (rozprava)
 16.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 17.Petície
 18.Predloženie dokumentov
 19.Termíny nasledujúcich rokovaní
 20.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 21.Skončenie rokovania
 22.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (200 kb) Prezenčná listina (61 kb) Výsledky hlasovaní (155 kb) Hlasovania podľa mien (1802 kb) 
 
Zápisnica (83 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovaní (43 kb) Hlasovania podľa mien (116 kb) 
 
Zápisnica (297 kb) Prezenčná listina (71 kb) Výsledky hlasovaní (667 kb) Hlasovania podľa mien (1878 kb) 
Posledná úprava: 24. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia