Seznam 
Zápis
PDF 675kWORD 42k
Čtvrtek, 19. dubna 2018 - Štrasburk
Výsledky hlasování

 Vysvětlivky ke zkratkám a symbolům

 1. Bělorusko 

Návrhy usnesení: B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018, B8-0204/2018

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Společný návrh usnesení RC-B8-0197/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
hlasování: usnesení (celé znění)+
Návrhy usnesení politických skupin
B8-0197/2018PPE
B8-0199/2018S&D
B8-0200/2018ECR
B8-0201/2018ALDE
B8-0204/2018Verts/ALE
Různé
Anna Záborská (skupina PPE) rovněž podepsala společný návrh usnesení RC-B8-0197/2018.

 2. Filipíny 

Návrhy usnesení: B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018, B8-0208/2018

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Společný návrh usnesení RC-B8-0198/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
za § 131GUE/NGLJH-139, 466, 24
§ 142GUE/NGLdílč.
1/JH-170, 443, 17
2/JH-77, 492, 67
§původní zněnídílč.
1+
2+
hlasování: usnesení (celé znění)+
Návrhy usnesení politických skupin
B8-0198/2018PPE
B8-0202/2018S&D
B8-0203/2018ECR
B8-0205/2018ALDE
B8-0206/2018Verts/ALE
B8-0208/2018GUE/NGL
Žádosti o jmenovité hlasování
GUE/NGL:pn.1, 2 (2. část)
Žádosti o oddělené hlasování
ECR:§ 14
Žádosti o dílčí hlasování
GUE/NGL:
pn.2
1.částcelé znění kromě slov: „domnívá se, že současná jednání o volném obchodu by měla být přerušena, dokud se stav lidských práv v zemi nezlepší;“
2.částtato slova
§ 14
1.částcelé znění kromě slov: „ačkoli bylo dosaženo pokroku v provádění úmluv GSP+,“
2.částtato slova
Různé
Anna Záborská (skupina PPE) rovněž podepsala společný návrh usnesení RC-B8-0198/2018.

 3. Situace v Pásmu Gazy 

Návrhy usnesení: B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018, B8-0212/2018

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Společný návrh usnesení RC-B8-0191/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
§ 3§původní zněníodděl.+
odův. E§původní zněníodděl.+
hlasování: usnesení (celé znění)JH+524, 30, 92
Návrhy usnesení politických skupin
B8-0191/2018PPE
B8-0207/2018S&D
B8-0209/2018ALDE
B8-0210/2018Verts/ALE
B8-0211/2018ECR
B8-0212/2018GUE/NGL
Žádosti o jmenovité hlasování
ECR:konečné hlasování
Žádosti o oddělené hlasování
GUE/NGL:§ 3, odův. E
Různé
Pn.1 byl vzat zpět.
Bart Staes (skupina Verts/ALE) stáhl svůj podpis ze společného návrhu usnesení RC-B8-0191/2018.

 4. Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální základní sazbu * 

Zpráva: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
jediné hlasováníJH+562, 58, 22

 5. Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu 

Zpráva: Krišjānis Kariņš a Judith Sargentini (A8-0056/2017)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
předběžná dohoda
předběžná dohoda2výborJH+574, 13, 60

 6. Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a dozor nad trhem s nimi ***I 

Zpráva: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
předběžná dohoda
předběžná dohoda356výborJH+547, 83, 16

 7. Ekologická produkce a označování ekologických produktů ***I 

Zpráva: Martin Häusling (A8-0311/2015)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
předběžná dohoda
předběžná dohoda403výborJH+466, 124, 50
prohlášení Komise404výbor+

 8. Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států * 

Zpráva: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
pozměňovací návrhy příslušného výboru – hlasování najednou1-23
25-27
29
31-37
výbor+
pozměňovací návrhy příslušného výboru – oddělená hlasování24výbordílč.
1+
2/EH+331, 311, 9
28výbordílč.
1+
2/EH-283, 362, 3
30výbordílč.
1+
2/EH-309, 322, 17
hlasování: návrh KomiseJH+452, 156, 39
Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
pn.24
1.částcelé znění kromě slov: „mzdové transparentnosti a auditů odměňování“
2.částtato slova
pn.28
1.částcelé znění kromě slov: „například pomocí lepšího přístupu k relevantním informacím v podnicích a zavedením předpisů umožňujících pracovníkům podílet se na provozu společnosti.“
2.částtato slova
pn.30
1.částcelé znění kromě slov: „jako jsou migranti nebo etnické menšiny“
2.částtato slova

 9. Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2019 – oddíl I – Evropský parlament 

Zpráva: Paul Rübig (A8-0146/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
§ 11EFDD-
§ 42EFDD-
18ENFJH-76, 552, 16
§ 812PPEEH+316, 292, 29
§ 133EFDD-
19ENFJH-81, 547, 14
§ 1420ENF-
za § 214EFDDJH-231, 330, 78
§ 2421ENFJH-144, 443, 42
5EFDD-
§ 26§původní zněníJH+491, 101, 35
za § 286EFDDJH-134, 438, 57
22ENFJH-95, 495, 44
§ 3013PPEdílč.
1/EH+377, 229, 27
2/EH+350, 262, 23
§ 3124Verts/ALEJH-265, 336, 40
14PPEEH+342, 284, 20
za § 3125Verts/ALEJH-226, 369, 47
26Verts/ALEJH-270, 354, 20
§ 3215ZPPEEH-300, 336, 5
za § 3223ENFJH-130, 471, 41
§ 3327Verts/ALEJH-206, 404, 18
§ 3416PPEEH-273, 317, 48
§ 3617PPEEH-233, 385, 29
§původní zněníJH+407, 208, 28
§ 38§původní zněníJH+575, 28, 40
za § 387EFDDJH-130, 473, 36
za § 458EFDDJH-108, 491, 37
za § 4628Verts/ALE-
za § 529EFDD-
hlasování: usnesení (celé znění)JH+455, 123, 72
Žádosti o jmenovité hlasování
Verts/ALE:pn.24, 25, 26, 27, § 38
EFDD:pn.4, 6, 7, 8
GUE/NGL:pn.6, § 36
ECR, PPE:§ 26
ENF:pn.18, 19, 21, 22, 23
Žádosti o oddělené hlasování
GUE/NGL:§ 36
PPE:§ 26
Žádosti o dílčí hlasování
GUE/NGL:
pn.13
1.částcelé znění kromě slov: „aniž by správě Parlamentu“, „vznikaly dodatečné náklady nebo administrativní zátěž“ a: „což je v rozporu s plánem snižování počtu zaměstnanců;“
2.částtato slova
Různé
Pn.10 a 11 byly vzaty zpět.

 10. Rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik ***I 

Zpráva: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
hlasování: rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednáníJH+320, 312, 17
Žádosti o jmenovité hlasování
Verts/ALE, S&D, GUE/NGL:konečné hlasování
Různé
O hlasování požádaly v souladu s článkem 69c jednacího řádu skupiny S&D, Verts/ALE a GUE/NGL.

 11. Ochrana investigativních novinářů v Evropě: případ slovenského novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové 

Návrh usnesení: B8-0186/2018

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrh usnesení B8-0186/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)
§ 4§původní zněnídílč.
1+
2/EH+417, 178, 48
§ 8§původní zněnídílč.
1/JH+636, 1, 12
2/JH+527, 87, 29
za § 131EFDDEH+379, 230, 39
§ 16§původní zněnídílč.
1/JH+515, 117, 16
2/JH+526, 89, 26
§ 173Verts/ALEEH+343, 288, 18
4PPE+
§původní zněnídílč.
1
2
§ 20§původní zněníJH+477, 116, 15
odův. G§původní zněníJH+529, 90, 23
odův. L2Verts/ALEEH+331, 266, 42
odův. N§původní zněníodděl.+
odův. Q§původní zněníodděl.+
odův. V§původní zněnídílč.
1+
2/EH+402, 206, 35
hlasování: usnesení (celé znění)JH+573, 27, 47
Žádosti o jmenovité hlasování
ECR:§ 8 (2. část), 16 (2. část), 20, odův. G, konečné hlasování
Žádosti o oddělené hlasování
ECR:§ 20, odův. G
S&D:odův. N, Q
Žádosti o dílčí hlasování
ECR:
§ 8
1.část„poukazuje na to, že oznamovatelé se ukázali jako klíčový zdroj pro investigativní žurnalistiku a pro nezávislý tisk a že záruka důvěrnosti zdrojů je klíčová pro svobodu tisku; zdůrazňuje tedy, že oznamovatelé přispívají k demokracii, transparentnosti politiky a hospodářství a k informování veřejnosti; vyzývá slovenské orgány a všechny členské státy, aby zajistily ochranu osobní bezpečnosti a živobytí investigativních novinářů a oznamovatelů;“
2.část„žádá Komisi, aby předložila návrh účinné komplexní a horizontální směrnice EU o ochraně oznamovatelů a plně schválila doporučení Rady Evropy a usnesení Parlamentu ze dne 14. února 2017 a 24. října 2017;“
§ 16
1.část„vyzývá Radu, aby ve spolupráci se zúčastněnými členskými státy co nejdříve zřídila Úřad evropského veřejného žalobce“
2.část„v zájmu koordinované činnosti proti podvodům v EU a dalším trestným činům ovlivňujícím finanční zájmy Unie;“
S&D:
§ 4
1.část„vyzývá slovenského nejvyššího státního zástupce, aby znovu otevřel trestní oznámení podané Jánem Kuciakem poté, co mu bylo vyhrožováno,“
2.část„a prošetřil zprávy o tom, že unikly osobní informace poté, co u slovenských orgánů podal několik žádostí v souvislosti se svobodou informací;“
§ 17
1.částcelé znění kromě slov: „která uvádí, že výběr vrchních státních zástupců je považován za vysoce zpolitizovaný a že se objevila řada tvrzení o korupci vysoce postavených úředníků, která nebyla řádně vyšetřena;“
2.částtato slova
odův. V
1.částcelé znění kromě slov: „navíc, že výběr vysoce postavených státních zástupců byl popsán jako velmi zpolitizovaný“
2.částtato slova
Různé
Pn.5–8 byly zrušeny.

 12. Nástroj evropských hodnot na podporu organizací občanské společnosti podporujících demokracii, právní stát a základní hodnoty v Evropské unii 

Návrh usnesení: B8-0189/2018

PředmětJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrh usnesen B8-0189/2018
(výbor LIBE)
hlasování: usnesení (celé znění)JH+489, 137, 14
Žádosti o jmenovité hlasování
EFDD:konečné hlasování

 13. Porušování lidských práv a právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených a zadržovaných v Turecku 

Návrh usnesení: B8-0194/2018

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrh usnesení B8-0194/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
před § 12ENF-
§ 13ENF-
za § 34ENF-
5ENFJH-90, 524, 12
před odův. A1ENF-
hlasování: usnesení (celé znění)JH+607, 7, 18
Žádosti o jmenovité hlasování
GUE/NGL:konečné hlasování
ENF:pn.5
Různé
Návrh usnesení B8-0196/2018 byl vzat zpět.

 14. Provádění ustanovení Smlouvy, která se týkají vnitrostátních parlamentů 

Zpráva: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
§ 1§původní zněníJH+479, 112, 25
§ 6§původní zněnídílč.
1+
2+
§ 134ALDE-
§ 14§původní zněnídílč.
1+
2/JH+393, 129, 101
§ 165ALDEEH-199, 414, 5
§ 176ZALDE-
§ 187ALDEdílč.
1-
2+
§původní zněnídílč.
1
2
3
§ 228ENFJH-128, 479, 12
odův. A§původní zněnídílč.
1+
2-
odův. E§původní zněníodděl.+
odův. I§původní zněnídílč.
1+
2/JH+456, 115, 47
odův. J§původní zněníodděl./EH+347, 244, 23
odův. K§původní zněníodděl.+
odův. N1ALDEEH-210, 373, 28
odův. O2ZALDE-
§původní zněnídílč.
1+
2+
odův. P3ALDE+
§původní zněnídílč.
1
2
odův. R§původní zněníJH+309, 273, 34
odův. U§původní zněníodděl./EH+301, 253, 64
odův. Y§původní zněníodděl.+
hlasování: usnesení (celé znění)JH+518, 50, 46
Žádosti o jmenovité hlasování
ECR:§ 1, 14 (2. část), odův. I (2. část), R
ENF:pn.8
Žádosti o oddělené hlasování
PPE:odův. E, J, Y
ECR:§ 1, odův. K, R, U
Žádosti o dílčí hlasování
PPE:
odův. A
1.částcelé znění kromě slov: „aktivně přispívají“
2.částtato slova
S&D:
pn.7
1.částcelé znění kromě vypuštění slova „plné“
2.částvypuštění slova „plné“
ECR:
§ 6
1.částcelé znění kromě slov: „podle jasného vymezení“
2.částtato slova
§ 14
1.částcelé znění kromě slov: „zdůrazňuje, že omezené využívání postupu žluté karty by mohlo naznačovat, že v EU je celkově dodržována zásada subsidiarity; proto se domnívá, že procesní nedostatky systému včasného varování by neměly být považovány za důkaz nedodržování této zásady;“
2.částtato slova
odův. I
1.částcelé znění kromě slov: „jako přirození zástupci evropského lidu;“ "
2.částtato slova
odův. O
1.část„vzhledem k tomu, že systém včasného varování lze doplnit systémem, který v současnosti umožňuje vnitrostátním parlamentům předkládat Komisi ke zvážení konstruktivní návrhy“
2.část„při řádném zohlednění její pravomoci iniciativy;“
odův. P
1.část„vzhledem k tomu, že některé vnitrostátní parlamenty vyjádřily zájem o nástroj ke zlepšení politického dialogu, který by jim poskytl příležitost předkládat konstruktivní návrhy Komisi ke zvážení“
2.část„při řádném zohlednění pravomoci iniciativy Komise;“
PPE, ECR:
§ 18
1.část„v souladu s politickým dialogem, který zahájila Komise v roce 2016, podporuje plné využívání systému, kdy vnitrostátní parlamenty mohou podávat konstruktivní návrhy Komisi s cílem pozitivně ovlivnit evropskou debatu a pravomoc iniciativy Komise; v tomto ohledu navrhuje, aby Komise měla práva buď tyto návrhy přijmout, nebo vypracovat formální odpověď s uvedením důvodů, proč tak neučinila;“
2.část„upozorňuje na to, že takový postup nemůže představovat pravomoc iniciativy nebo pravomoc stažení nebo změny právních předpisů, neboť by to znamenalo rozvrácení postupu Unie a rozdělení pravomocí mezi vnitrostátní a evropskou úroveň, a tedy porušení Smluv;“
3.část:„mezitím doporučuje, aby při případném budoucím přepracování Smluv byla pravomoc legislativní iniciativy přiznána zejména Evropskému parlamentu jako přímému zástupci občanů EU;“

 15. Výroční zpráva o politice v oblasti hospodářské soutěže 

Zpráva: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
§ 6§původní zněníJH-296, 303, 7
§ 19§původní zněnídílč.
1+
2/JH+575, 7, 16
3+
§ 28§původní zněníodděl.+
§ 36§původní zněníodděl.+
§ 38§původní zněníodděl.+
§ 50§původní zněníodděl./EH-288, 293, 8
§ 56§původní zněníodděl./EH+319, 236, 32
§ 66§původní zněníodděl.+
§ 69§původní zněníodděl.+
za § 691Verts/ALEJH+284, 273, 30
§ 70§původní zněníodděl./EH-230, 328, 28
§ 72§původní zněníodděl.+
§ 80§původní zněníodděl.-
hlasování: usnesení (celé znění)JH+445, 104, 38
Žádosti o jmenovité hlasování
Verts/ALE:pn.1, § 6
GUE/NGL:§ 19 (2. část)
Žádosti o oddělené hlasování
PPE:§ 28, 56, 66, 69, 72
S&D:§ 36, 38, 50, 70, 80
Verts/ALE:§ 6
Žádosti o dílčí hlasování
GUE/NGL
§ 19
1.část„je přesvědčen, že by Komise měla ověřit, zda vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž disponují dostatečnými finančními, lidskými a technickými zdroji, aby byly schopny vykonávat svou činnost zcela nezávisle, a zda je volba nebo jmenování jejich ředitelů a vyššího vedení transparentní a nejsou politicky ovlivněny; zdůrazňuje, že nezávislost vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, a to i po rozpočtové stránce, je nezbytná pro zajištění účinného vymáhání právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže; vyzývá členské státy k zajištění toho, aby vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž zveřejňovaly výroční zprávy, které obsahují statistiky a odůvodněné syntézy jejich činností, a žádá, aby Komise Parlamentu předkládala každoročně zprávu o těchto klíčových záležitostech;“
2.část„je přesvědčen o tom, že ve vnitrostátních orgánech pro hospodářskou soutěž musí být zavedeny postupy k zajištění toho, aby jejich zaměstnanci a ředitelé poté, co opustí svou pracovní pozici, nevykonávali po přiměřeně dlouhou dobu zaměstnání, které by mohlo vést ke střetu zájmů v souvislosti s konkrétním případem, jímž se zabývali v rámci vnitrostátního orgánu pro hospodářskou soutěž;“
3.část:„zdůrazňuje význam Evropské sítě pro hospodářskou soutěž, která představuje platformu pro pravidelnou výměnu informací mezi Komisí a vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž s cílem zajistit účinné a důsledné uplatňování pravidel hospodářské soutěže; žádá Komisi, aby zohledňovala stanoviska vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž;“

 16. Neochota k očkování a pokles proočkovanosti v Evropě 

Návrhy usnesení: B8-0188/2018, B8-0195/2018

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrh usnesení B8-0188/2018
(výbor ENVI)
§ 11§původní zněníJH+306, 263, 9
§ 33§původní zněnídílč.
1+
2+
hlasování: usnesení (celé znění)+
Návrh usnesení B8-0195/2018
(skupina ENF)
hlasování: usnesení (celé znění)
Žádosti o jmenovité hlasování
ECR:§ 11
Žádosti o oddělené hlasování
PPE:§ 11
Žádosti o dílčí hlasování
ECR:
§ 33
1.částcelé znění kromě slov: „aby usnadnila harmonizovanější a lépe sladěný harmonogram pro očkovací látky napříč EU“
2.částtato slova

 17. Uplatňování směrnice 2011/99/EU o evropském ochranném příkazu 

Zpráva: Soraya Post a Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
za § 362S&D-
odův. C1S&DEH-237, 305, 17
hlasování: usnesení (celé znění)JH+475, 51, 28

 18. Provádění boloňského procesu – aktuální stav a navazující opatření 

Návrh usnesení: B8-0190/2018

PředmětPn.č.AutorJH atd.HlasováníHlasování JH/EH – poznámky
Návrh usnesení B8-0190/2018
(výbor CULT)
za § 93GUE/NGLJH+276, 226, 44
odův. A1GUE/NGLJH+311, 186, 49
za odův. A2GUE/NGLJH-87, 445, 16
odův. D§původní zněnídílč.
1+
2+
hlasování: usnesení (celé znění)+
Žádosti o jmenovité hlasování
GUE/NGL:pn.1, 2, 3
Žádosti o dílčí hlasování
GUE/NGL:
odův. D
1.částcelé znění kromě slov: „zvýšení zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti“
2.částtato slova
Poslední aktualizace: 28. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí