Indeks 
Zapisnik
PDF 660kWORD 44k
Četvrtak, 19. travnja 2018. - Strasbourg
Rezultati glasovanja

 Značenje kratica i simbola

 1. Bjelarus 

Prijedlozi rezolucije: B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018, B8-0204/2018

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0197/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)+
Prijedlozi rezolucije klubova zastupnika
B8-0197/2018PPE
B8-0199/2018S&D
B8-0200/2018ECR
B8-0201/2018ALDE
B8-0204/2018Verts/ALE
Razno
Anna Záborská (Klub zastupnika PPE-a) također je potpisnica zajedničkog prijedloga rezolucije RC-B8-0197/2018.

 2. Filipini 

Prijedlozi rezolucije: B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018, B8-0208/2018

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0198/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
Nakon § 131GUE/NGLAN-139, 466, 24
§ 142GUE/NGLdiv
1/AN-170, 443, 17
2/AN-77, 492, 67
§originalni tekstdiv
1+
2+
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)+
Prijedlozi rezolucije klubova zastupnika
B8-0198/2018PPE
B8-0202/2018S&D
B8-0203/2018ECR
B8-0205/2018ALDE
B8-0206/2018Verts/ALE
B8-0208/2018GUE/NGL
Zahtjevi za poimenično glasovanje
GUE/NGL:amandmani 1, 2 (2. dio)
Zahtjevi za odvojeno glasovanje
ECR:§ 14
Zahtjevi za glasovanje po dijelovima
GUE/NGL:
amandman 2
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „smatra da bi trebalo zamrznuti aktualne pregovore o slobodnoj trgovini sve dok se ne popravi stanje u pogledu ljudskih prava u toj zemlji”
2.diote riječi
§ 14
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „iako je napredak u provedbi konvencija sustava OSP+ uglavnom pozitivan,”
2.diote riječi
Razno
Anna Záborská (Klub zastupnika PPE-a) također je potpisnica zajedničkog prijedloga rezolucije RC-B8-0198/2018.

 3. Stanje u pojasu Gaze 

Prijedlozi rezolucije: B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018, B8-0212/2018

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0191/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
§ 3§originalni tekstvs+
Uvodna izjava E§originalni tekstvs+
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)AN+524, 30, 92
Prijedlozi rezolucije klubova zastupnika
B8-0191/2018PPE
B8-0207/2018S&D
B8-0209/2018ALDE
B8-0210/2018Verts/ALE
B8-0211/2018ECR
B8-0212/2018GUE/NGL
Zahtjevi za poimenično glasovanje
ECR:konačno glasovanje
Zahtjevi za odvojeno glasovanje
GUE/NGL:§ 3., uvodna izjava E
Razno
Amandman 1 je povučen.
Bart Staes (Klub zastupnika Verts/ALE-a) povukao je svoj potpis sa zajedničkog prijedloga rezolucije RC-B8-0191/2018.

 4. Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost u pogledu obveze poštovanja odredbe o najnižoj standardnoj stopi * 

Izvješće: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
jedinstveno glasovanjeAN+562, 58, 22

 5. Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma ***I 

Izvješće: Krišjānis Kariņš i Judith Sargentini (A8-0056/2017)

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Privremeni sporazum
Privremeni sporazum2odborAN+574, 13, 60

 6. Homologacija i nadzor tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila ***I 

Izvješće: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Privremeni sporazum
Privremeni sporazum356odborAN+547, 83, 16

 7. Ekološka proizvodnja i označivanje ekoloških proizvoda ***I 

Izvješće: Martin Häusling (A8-0311/2015)

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Privremeni sporazum
Privremeni sporazum403odborAN+466, 124, 50
Izjave Komisije404odbor+

 8. Smjernice politika zapošljavanja država članica * 

Izvješće: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Amandmani nadležnog odbora –glasovanje po cjelinama1-23
25-27
29
31-37
odbor+
Amandmani nadležnog odbora – odvojeno glasovanje24odbordiv
1+
2/VE+331, 311, 9
28odbordiv
1+
2/VE-283, 362, 3
30odbordiv
1+
2/VE-309, 322, 17
glasovanje: prijedlog KomisijeAN+452, 156, 39
Zahtjevi za glasovanje po dijelovima
PPE:
amandman 24
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „o transparentnosti i revizijama plaća”
2.diote riječi
amandman 28
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „primjerice s pomoću poboljšanog pristupa relevantnim informacijama u poduzećima i uvođenja odredbi za sudjelovanje radnika u pitanjima koja se tiču poduzeća.”
2.diote riječi
amandman 30
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „poput migranata ili etničkih manjina”
2.diote riječi

 9. Procjene prihoda i rashoda za financijsku godinu 2019. – dio I. – Europski parlament 

Izvješće: Paul Rübig (A8-0146/2018)

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
§ 11EFDD-
§ 42EFDD-
18ENFAN-76, 552, 16
§ 812PPEVE+316, 292, 29
§ 133EFDD-
19ENFAN-81, 547, 14
§ 1420ENF-
Nakon § 214EFDDAN-231, 330, 78
§ 2421ENFAN-144, 443, 42
5EFDD-
§ 26§originalni tekstAN+491, 101, 35
Nakon § 286EFDDAN-134, 438, 57
22ENFAN-95, 495, 44
§ 3013PPEdiv
1/VE+377, 229, 27
2/VE+350, 262, 23
§ 3124Verts/ALEAN-265, 336, 40
14PPEVE+342, 284, 20
Nakon § 3125Verts/ALEAN-226, 369, 47
26Verts/ALEAN-270, 354, 20
§ 3215SPPEVE-300, 336, 5
Nakon § 3223ENFAN-130, 471, 41
§ 3327Verts/ALEAN-206, 404, 18
§ 3416PPEVE-273, 317, 48
§ 3617PPEVE-233, 385, 29
§originalni tekstAN+407, 208, 28
§ 38§originalni tekstAN+575, 28, 40
Nakon § 387EFDDAN-130, 473, 36
Nakon § 458EFDDAN-108, 491, 37
Nakon § 4628Verts/ALE-
Nakon § 529EFDD-
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)AN+455, 123, 72
Zahtjevi za poimenično glasovanje
Verts/ALE:amandmani 24, 25, 26, 27, § 38
EFDD:amandmani 4, 6, 7, 8
GUE/NGL:amandman 6, § 36
ECR, PPE:§ 26
ENF:amandmani 18, 19, 21, 22, 23
Zahtjevi za odvojeno glasovanje
GUE/NGL:§ 36
PPE:§ 26
Zahtjevi za glasovanje po dijelovima
GUE/NGL:
amandman 13
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „bez stvaranja dodatnih troškova ili administrativnog opterećenja za upravu Parlamenta” i riječi: „što bi bilo u suprotnosti s politikom smanjenja osoblja”
2.diote riječi
Razno
Amandmani 10 i 11 su povučeni.

 10. Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama, izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika ***I 

Izvješće: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
glasovanje: Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovoreAN+320, 312, 17
Zahtjevi za poimenično glasovanje
Verts/ALE, S&D, GUE/NGL:konačno glasovanje
Razno
Zahtjev za glasovanje podnijeli su klubovi zastupnika S&D, Verts/ALE i GUE/NGL, u skladu s člankom 69.c Poslovnika.

 11. Zaštita istraživačkih novinara u Europi: slučaj slovačkog novinara Jána Kuciaka i Martine Kušnírove 

Prijedlog rezolucije: B8-0186/2018

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Prijedlog rezolucije B8-0186/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)
§ 4§originalni tekstdiv
1+
2/VE+417, 178, 48
§ 8§originalni tekstdiv
1/AN+636, 1, 12
2/AN+527, 87, 29
Nakon § 131EFDDVE+379, 230, 39
§ 16§originalni tekstdiv
1/AN+515, 117, 16
2/AN+526, 89, 26
§ 173Verts/ALEVE+343, 288, 18
4PPE+
§originalni tekstdiv
1
2
§ 20§originalni tekstAN+477, 116, 15
Uvodna izjava G§originalni tekstAN+529, 90, 23
Uvodna izjava L2Verts/ALEVE+331, 266, 42
Uvodna izjava N§originalni tekstvs+
Uvodna izjava Q§originalni tekstvs+
Uvodna izjava V§originalni tekstdiv
1+
2/VE+402, 206, 35
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)AN+573, 27, 47
Zahtjevi za poimenično glasovanje
ECR:§§ 8 (2. dio), 16 (2. dio), 20, uvodna izjava G, konačno glasovanje
Zahtjevi za odvojeno glasovanje
ECR:§ 20, uvodna izjava G
S&D:Uvodne izjave N, Q
Zahtjevi za glasovanje po dijelovima
ECR:
§ 8
1.dio„ističe da su se zviždači pokazali ključnim izvorom za istraživačko novinarstvo i neovisan tisak te da je jamčenje povjerljivosti izvora ključno za slobodu tiska; stoga ističe da zviždači doprinose demokraciji, transparentnosti politike i gospodarstva te informiranju javnosti; poziva slovačke vlasti i sve države članice da se pobrinu za zaštitu osobne sigurnosti i životnih prihoda istraživačkih novinara i zviždača;”
2.dio„poziva Komisiju da predloži efektivnu, sveobuhvatnu i horizontalnu direktivu EU-a o zaštiti zviždača na način da u potpunosti podrži preporuke Vijeća Europe i rezolucije Parlamenta od 14. veljače 2017. i 24. listopada 2017.;”
§ 16
1.dio„poziva Vijeće da surađuje s državama članicama sudionicama u što bržoj uspostavi Ureda europskog javnog tužitelja;”
2.dio„u interesu koordiniranog djelovanja protiv prijevara u EU-u i drugih kaznenih djela koja utječu na financijske interese Unije;”
S&D:
§ 4
1.dio„poziva slovačkog glavnog državnog odvjetnika da ponovno razmotri kaznenu prijavu koju je Jan Kuciak podnio nakon što su mu prijetili”
2.dio„i da istraži navode o tome da je došlo do curenja osobnih podataka nakon što je Kuciak slovačkim vlastima podnio nekoliko zahtjeva za informacije;”
§ 17
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „u kojem se navodi da je odabir najviših državnih odvjetnika izrazito politiziran i da postoji niz optužbi za korupciju protiv visokih dužnosnika koje nisu propisno istražene;”
2.diote riječi
uvodna izjava V
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „budući da je, osim toga, i odabir najviših državnih odvjetnika opisan kao izrazito politiziran”
2.diote riječi
Razno
Amandmani 5-8 su povučeni.

 12. Instrument europskih vrijednosti za podršku organizacijama civilnog društva koje promiču demokraciju, vladavinu prava i temeljne vrijednosti u Europskoj uniji 

Prijedlog rezolucije: B8-0189/2018

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Prijedlog rezolucije B8-0189/2018
(odbor LIBE)
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)AN+489, 137, 14
Zahtjevi za poimenično glasovanje
EFDD:konačno glasovanje

 13. Kršenje ljudskih prava i vladavine prava u slučaju uhićenja i pritvora dvojice grčkih vojnika u Turskoj 

Prijedlog rezolucije: B8-0194/2018

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Prijedlog rezolucije B8-0194/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
Prije § 12ENF-
§ 13ENF-
Nakon § 34ENF-
5ENFAN-90, 524, 12
Prije uvodne izjave A1ENF-
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)AN+607, 7, 18
Zahtjevi za poimenično glasovanje
GUE/NGL:konačno glasovanje
ENF:amandman 5
Razno
Prijedlog rezolucije B8-0196/2018 povučen je.

 14. Provedba odredbi Ugovora o nacionalnim parlamentima 

Izvješće: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
§ 1§originalni tekstAN+479, 112, 25
§ 6§originalni tekstdiv
1+
2+
§ 134ALDE-
§ 14§originalni tekstdiv
1+
2/AN+393, 129, 101
§ 165ALDEVE-199, 414, 5
§ 176SALDE-
§ 187ALDEdiv
1-
2+
§originalni tekstdiv
1
2
3
§ 228ENFAN-128, 479, 12
Uvodna izjava A§originalni tekstdiv
1+
2-
Uvodna izjava E§originalni tekstvs+
Uvodna izjava I§originalni tekstdiv
1+
2/AN+456, 115, 47
Uvodna izjava J§originalni tekstvs/VE+347, 244, 23
Uvodna izjava K§originalni tekstvs+
Uvodna izjava N1ALDEVE-210, 373, 28
Uvodna izjava O2SALDE-
§originalni tekstdiv
1+
2+
Uvodna izjava P3ALDE+
§originalni tekstdiv
1
2
Uvodna izjava R§originalni tekstAN+309, 273, 34
Uvodna izjava U§originalni tekstvs/VE+301, 253, 64
Uvodna izjava Y§originalni tekstvs+
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)AN+518, 50, 46
Zahtjevi za poimenično glasovanje
ECR:§§ 1, 14 (2. dio), uvodne izjave I (2.dio), R
ENF:amandman 8
Zahtjevi za odvojeno glasovanje
PPE:uvodne izjave E, J, Y
ECR:§ 1. uvodne izjave K, R, U
Zahtjevi za glasovanje po dijelovima
PPE:
uvodna izjava A
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „poboljšavaju”
2.diota riječ
S&D:
amandman 7
1.dioCjelokupni tekst osim brisanja riječi „prije svega”
2.dioBrisanje riječi „prije svega”
ECR:
§ 6
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „jasno razgraničenje”
2.diote riječi
§ 14
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „ističe da ograničeno korištenje postupka „žutog kartona” može značiti da se načelo supsidijarnosti općenito poštuje u EU-u; stoga smatra da postupovne nedostatke sustava ranog upozoravanja ne bi trebalo smatrati nepobitnim dokazom da se načelo supsidijarnosti ne poštuje;”
2.diote riječi
uvodna izjava I
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „kao prirodnih predstavnika europskog demosa; ”
2.diote riječi
Uvodna izjava O
1.dio„budući da se sustav ranog upozoravanja može dopuniti sustavom koji trenutačno omogućuje nacionalnim parlamentima da dostave konstruktivne prijedloge Komisiji na razmatranje,”
2.dio„poštujući pritom njezino pravo inicijative”
uvodna izjava P
1.dio„budući da je nekoliko nacionalnih parlamenata izrazilo interes za instrument za poboljšanje političkog dijaloga, koji bi im omogućio podnošenje konstruktivnih prijedloga Komisiji na razmatranje,”
2.dio„poštujući pravo inicijative Komisije i uz prethodno osiguranu potporu Parlamenta;”
PPE, ECR:
§ 18
1.dio„u skladu s političkim dijalogom koji je Komisija pokrenula 2016. predlaže da se u potpunosti koristi sustav koji omogućava da nacionalni parlamenti podnose konstruktivne prijedloge Komisiji s ciljem pozitivnog utjecaja na europske rasprave i pravo inicijative Komisije; u tom pogledu predlaže da Komisija ima diskrecijsko pravo prihvatiti te prijedloge ili izdati službeni odgovor ističući razloge za suprotno;”
2.dio„ističe da se takav postupak ne može sastojati od prava na inicijativu ili prava na povlačenje ili izmjenu zakonodavstva jer bi to narušilo metodu Unije i distribuciju nadležnosti između nacionalne i europske razine te stoga bilo u suprotnosti s Ugovorima;”
3.dio„preporučuje, međutim, da se u slučaju buduće revizije Ugovora, pravo na zakonodavnu inicijativu pruži prije svega Europskom parlamentu kao instituciji koja izravno predstavlja građane EU-a;”

 15. Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja 

Izvješće: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
§ 6§originalni tekstAN-296, 303, 7
§ 19§originalni tekstdiv
1+
2/AN+575, 7, 16
3+
§ 28§originalni tekstvs+
§ 36§originalni tekstvs+
§ 38§originalni tekstvs+
§ 50§originalni tekstvs/VE-288, 293, 8
§ 56§originalni tekstvs/VE+319, 236, 32
§ 66§originalni tekstvs+
§ 69§originalni tekstvs+
Nakon § 691Verts/ALEAN+284, 273, 30
§ 70§originalni tekstvs/VE-230, 328, 28
§ 72§originalni tekstvs+
§ 80§originalni tekstvs-
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)AN+445, 104, 38
Zahtjevi za poimenično glasovanje
Verts/ALE:amandman 1, § 6
GUE/NGL:§ 19. (drugi dio)
Zahtjevi za odvojeno glasovanje
PPE:§§ 28, 56, 66, 69, 72
S&D:§§ 36, 38, 50, 70, 80
Verts/ALE:§ 6
Zahtjevi za glasovanje po dijelovima
GUE/NGL
§ 19
1.dio„smatra da bi Komisija trebala provjeriti da su nacionalna tijela nadležna za tržišno natjecanje dostatno opremljena u smislu financijskih, ljudskih i tehničkih resursa kako bi svoj posao mogla obavljati potpuno neovisno te da je izbor ili imenovanje njihovih direktora i višeg rukovodstva transparentan i bez političkog utjecaja; naglašava da je neovisnost nacionalnih tijela nadležnih za tržišno natjecanje, među ostalim u proračunskom smislu, od ključne važnosti da bi se zajamčila učinkovita provedba prava tržišnog natjecanja EU-a; poziva države članice da se pobrinu da nacionalna tijela nadležna za tržišno natjecanje objavljuju godišnja izvješća sa statističkim podacima i obrazloženim sažetkom svojih aktivnosti te traži da Komisija o tim ključnim temama podnosi godišnje izvješće Parlamentu;”
2.dio„smatra da nacionalna tijela nadležna za tržišno natjecanje moraju imati uspostavljene postupke kojima se jamči da njihovo osoblje i direktori tijekom razumnog razdoblja nakon napuštanja svojeg radnog mjesta neće prihvaćati poslove koji bi mogli dovesti do sukoba interesa u odnosu na određeni predmet u koji su bili uključeni dok su radili u nacionalnom tijelu nadležnom za tržišno natjecanje;”
3.dio„ističe važnost Europske mreže za tržišno natjecanje, koja predstavlja platformu za redovitu razmjenu informacija između Komisije i nacionalnih tijela nadležnih za tržišno natjecanje kako bi se osigurala učinkovita i dosljedna primjena pravila tržišnog natjecanja; poziva Komisiju da vodi računa o mišljenju nacionalnih tijela nadležnih za tržišno natjecanje;”

 16. Neodlučnost u vezi s cijepljenjem i smanjenje stopa cijepljenja u Europi 

Prijedlozi rezolucije: B8-0188/2018, B8-0195/2018

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Prijedlog rezolucije B8-0188/2018
(odbor ENVI)
§ 11§originalni tekstAN+306, 263, 9
§ 33§originalni tekstdiv
1+
2+
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)+
Prijedlog rezolucije B8-0195/2018
(ENF)
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)
Zahtjevi za poimenično glasovanje
ECR:§ 11
Zahtjevi za odvojeno glasovanje
PPE:§ 11
Zahtjevi za glasovanje po dijelovima
ECR:
§ 33
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „da omogući usklađeniji i ujednačeniji raspored cijepljenja širom EU-a”
2.diote riječi

 17. Provedba Direktive o europskom nalogu za zaštitu 

Izvješće: Soraya Post i Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Nakon § 362S&D-
Uvodna izjava C1S&DVE-237, 305, 17
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)AN+475, 51, 28

 18. Provedba Bolonjskog procesa – trenutačno stanje i daljnje aktivnosti 

Prijedlog rezolucije: B8-0190/2018

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Prijedlog rezolucije B8-0190/2018
(odbor CULT)
Nakon § 93GUE/NGLAN+276, 226, 44
Uvodna izjava A1GUE/NGLAN+311, 186, 49
Nakon uvodne izjave A2GUE/NGLAN-87, 445, 16
Uvodna izjava D§originalni tekstdiv
1+
2+
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)+
Zahtjevi za poimenično glasovanje
GUE/NGL:amandmani 1, 2, 3
Zahtjevi za glasovanje po dijelovima
GUE/NGL:
Uvodna izjava D
1.dioCjelokupni tekst osim riječi: „povećanju zapošljivosti i konkurentnosti”
2.diote riječi
Posljednje ažuriranje: 28. lipnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti