Indiċi 
Minuti
PDF 680kWORD 41k
Il-Ħamis, 19 ta' April 2018 - Strasburgu
Riżultati tal-votazzjonijiet

 Abbrevjazzjonijiet u simboli

 1. Il-Belarussja 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018, B8-0204/2018

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0197/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)+
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi
B8-0197/2018PPE
B8-0199/2018S&D
B8-0200/2018ECR
B8-0201/2018ALDE
B8-0204/2018Verts/ALE
Varji
Anna Záborská (Grupp PPE) hija wkoll firmatarja tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0197/2018.

 2. Il-Filippini 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018, B8-0208/2018

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0198/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
Wara l-§ 131GUE/NGLVSI-139, 466, 24
§ 142GUE/NGLVmaq
1/VSI-170, 443, 17
2/VSI-77, 492, 67
§test oriġinaliVmaq
1+
2+
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)+
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi
B8-0198/2018PPE
B8-0202/2018S&D
B8-0203/2018ECR
B8-0205/2018ALDE
B8-0206/2018Verts/ALE
B8-0208/2018GUE/NGL
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
GUE/NGL:emendi 1, 2 (it-tieni parti)
Talbiet għal votazzjoni separata
ECR:§ 14
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
GUE/NGL:
emenda 2
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "jemmen li n-negozjati li għaddejjin dwar il-kummerċ ħieles għandhom jiġu ffriżati sa meta titjieb is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż"
it-tieni partidan il-kliem
§ 14
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "filwaqt li l-progress fl-implimentazzjoni tal-konvenzjonijiet SĠP+ huwa pożittiv ħafna"
it-tieni partidan il-kliem
Varji
Anna Záborská (Grupp PPE) hija wkoll firmatarja tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0198/2018.

 3. Is-sitwazzjoni fl-Istrixxa ta' Gaża 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018, B8-0212/2018

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0191/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
§ 3§test oriġinaliVsep+
Premessa E§test oriġinaliVsep+
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+524, 30, 92
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi
B8-0191/2018PPE
B8-0207/2018S&D
B8-0209/2018ALDE
B8-0210/2018Verts/ALE
B8-0211/2018ECR
B8-0212/2018GUE/NGL
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
ECR:votazzjoni finali
Talbiet għal votazzjoni separata
GUE/NGL:§ 3, Premessa E
Varji
L-emenda 1 a ġiet irtirata.
Bart Staes (Grupp Verts/ALE) irtira l-firma tiegħu mill-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0191/2018.

 4. Is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud, fir-rigward tal-obbligu li tiġi rispettata rata standard minima * 

Rapport: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni unikaVSI+562, 58, 22

 5. Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu ***I 

Rapport: Krišjānis Kariņš u Judith Sargentini (A8-0056/2017)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Ftehim provviżorju
Ftehim provviżorju2kumitatVSI+574, 13, 60

 6. L-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta' sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi ***I 

Rapport: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Ftehim provviżorju
Ftehim provviżorju356kumitatVSI+547, 83, 16

 7. Il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi ***I 

Rapport: Martin Häusling (A8-0311/2015)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Ftehim provviżorju
Ftehim provviżorju403kumitatVSI+466, 124, 50
Dikjarazzjonijiet tal-Kummissjoni404kumitat+

 8. Linji gwida tal-politika tal-Istati Membri għall-impjiegi * 

Rapport: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Emendi mill-kumitat responsabbli - votazzjoni kollettiva1-23
25-27
29
31-37
kumitat+
Emendi mill-kumitat responsabbli – votazzjonijiet separati24kumitatVmaq
1+
2/VE+331, 311, 9
28kumitatVmaq
1+
2/VE-283, 362, 3
30kumitatVmaq
1+
2/VE-309, 322, 17
votazzjoni: proposta tal-KummissjoniVSI+452, 156, 39
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
PPE:
emenda 24
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "dwar it-trasparenza tal-pagi u l-awditi tal-pagi"
it-tieni partidan il-kliem
emenda 28
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "pereżempju permezz ta' aċċess imtejjeb għal informazzjoni rilevanti fin-negozji u l-introduzzjoni ta' dispożizzjonijiet dwar il-parteċipazzjoni tal-ħaddiema fil-kwistjonijiet tal-kumpanija."
it-tieni partidan il-kliem
emenda 30
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "bħalma huma l-migranti jew il-minoranzi etniċi"
it-tieni partidan il-kliem

 9. Stimi tad-dħul u n-nefqa għas-sena finanzjarja 2019 – Taqsima I – Il-Parlament Ewropew 

Rapport: Paul Rübig (A8-0146/2018)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
§ 11EFDD-
§ 42EFDD-
18ENFVSI-76, 552, 16
§ 812PPEVE+316, 292, 29
§ 133EFDD-
19ENFVSI-81, 547, 14
§ 1420ENF-
Wara l-§ 214EFDDVSI-231, 330, 78
§ 2421ENFVSI-144, 443, 42
5EFDD-
§ 26§test oriġinaliVSI+491, 101, 35
Wara l-§ 286EFDDVSI-134, 438, 57
22ENFVSI-95, 495, 44
§ 3013PPEVmaq
1/VE+377, 229, 27
2/VE+350, 262, 23
§ 3124Verts/ALEVSI-265, 336, 40
14PPEVE+342, 284, 20
Wara l-§ 3125Verts/ALEVSI-226, 369, 47
26Verts/ALEVSI-270, 354, 20
§ 3215EmTPPEVE-300, 336, 5
Wara l-§ 3223ENFVSI-130, 471, 41
§ 3327Verts/ALEVSI-206, 404, 18
§ 3416PPEVE-273, 317, 48
§ 3617PPEVE-233, 385, 29
§test oriġinaliVSI+407, 208, 28
§ 38§test oriġinaliVSI+575, 28, 40
Wara l-§ 387EFDDVSI-130, 473, 36
Wara l-§ 458EFDDVSI-108, 491, 37
Wara l-§ 4628Verts/ALE-
Wara l-§ 529EFDD-
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+455, 123, 72
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
Verts/ALE:emendi 24, 25, 26, 27, § 38
EFDD:emendi 4, 6, 7, 8
GUE/NGL:emenda 6, § 36
ECR, PPE:§ 26
ENF:emendi 18, 19, 21, 22, 23
Talbiet għal votazzjoni separata
GUE/NGL:§ 36
PPE:§ 26
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
GUE/NGL:
emenda 13
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "mingħajr ma jiġu ġġenerati spejjeż addizzjonali jew piż amministrattiv għall-amministrazzjoni tal-Parlament" u: "li jmur kontra l-iskema ta' tnaqqis tal-persunal"
it-tieni partidan il-kliem
Varji
L-emendi 10 u 11 ġew irtirati.

 10. Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Ewropea tan-negozju li jemenda r-Regolament (KE) Nru 184/2005 u li jħassar l-10 atti legali fil-qasam tal-istatistika tan-negozju ***I 

Rapport: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni: Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali:VSI+320, 312, 17
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
Verts/ALE, S&D, GUE/NGL:votazzjoni finali
Varji
Il-votazzjoni ntalbet mill-Gruppi S&D, Verts/ALE u GUE/NGL (skont l-Artikolu 69(c) tar-Regoli tal-Proċedura).

 11. Il-protezzjoni tal-ġurnalisti investigattivi fl-Ewropa: il-każ tal-ġurnalist Slovakk Ján Kuciak u ta' Martina Kušnírová 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0186/2018

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0186/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
§ 4§test oriġinaliVmaq
1+
2/VE+417, 178, 48
§ 8§test oriġinaliVmaq
1/VSI+636, 1, 12
2/VSI+527, 87, 29
Wara l-§ 131EFDDVE+379, 230, 39
§ 16§test oriġinaliVmaq
1/VSI+515, 117, 16
2/VSI+526, 89, 26
§ 173Verts/ALEVE+343, 288, 18
4PPE+
§test oriġinaliVmaq
1
2
§ 20§test oriġinaliVSI+477, 116, 15
Premessa G§test oriġinaliVSI+529, 90, 23
Premessa L2Verts/ALEVE+331, 266, 42
Premessa N§test oriġinaliVsep+
Premessa Q§test oriġinaliVsep+
Premessa V§test oriġinaliVmaq
1+
2/VE+402, 206, 35
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+573, 27, 47
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
ECR:§§ 8 (it-tieni parti), 16 (it-tieni parti), 20, Premessa G, votazzjoni finali
Talbiet għal votazzjoni separata
ECR:§ 20, Premessa G
S&D:Premessi N, Q
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
ECR:
§ 8
l-ewwel parti"Jindika li l-informaturi wrew li huma riżorsa kruċjali għall-ġurnaliżmu investigattiv u għal stampa indipendenti, u li l-garanzija tal-kunfidenzjalità tas-sorsi hija fundamentali għal-libertà tal-istampa; jenfasizza, għalhekk, li l-informaturi jikkontribwixxu għad-demokrazija, għat-trasparenza fil-politika u għall-ekonomija, kif ukoll għal pubbliku infurmat; jistieden lill-awtoritajiet Slovakki, u lill-Istati Membri kollha, jiżguraw il-protezzjoni tas-sikurezza personali u tas-sussistenza tal-ġurnalisti investigattivi u tal-informaturi;"
it-tieni parti"jitlob lill-Kummissjoni tipproponi direttiva tal-UE effikaċi, komprensiva u orizzontali dwar il-protezzjoni tal-informaturi, billi tapprova totalment ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill tal-Ewropa u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament tal-14 ta' Frar 2017 u tal-24 ta' Ottubru 2017;"
§ 16
l-ewwel parti"Jistieden lill-Kunsill jikkollabora mal-Istati Membri parteċipanti fil-ħolqien ta' Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew mill-aktar fis possibbli"
it-tieni parti"fl-interessi tal-azzjoni kkoordinata kontra l-frodi fl-UE u reati oħra li jolqtu l-interessi finanzjarji tal-Unjoni"
S&D:
§ 4
l-ewwel parti"Jistieden lill-Prosekutur Ġenerali Slovakk jerġa' jeżamina l-kwerela ppreżentata minn Ján Kuciak wara li kien ġie mhedded",
it-tieni parti"u jinvestiga r-rapporti skont liema l-informazzjoni personali nkixfet wara li ppreżenta bosta talbiet għal-libertà ta' informazzjoni lill-awtoritajiet Slovakki;"
§ 17
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "li fih jintqal li s-selezzjoni tal-ogħla prosekuturi hija politiċizzata ħafna u li kien hemm għadd ta' allegazzjonijiet ta' korruzzjoni fil-konfront ta' uffiċjali għoljin li ma wasslux għal investigazzjoni xierqa"
it-tieni partidan il-kliem
Premessa V
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "billi, barra minn hekk, is-selezzjoni tal-ogħla prosekuturi ġiet deskritta bħala politiċizzata ħafna"
it-tieni partidan il-kliem
Varji
L-emendi 5-8 tħassru.

 12. Strument għall-Valuri Ewropej biex jiġu appoġġati l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jippromvovu d-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-valuri fundamentali fl-Unjoni Ewropea 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0189/2018

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0189/2018
(Kumitat LIBE)
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+489, 137, 14
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
EFDD:votazzjoni finali

 13. Il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt fil-każ taż-żewġ suldati Griegi arrestati u detenuti fit-Turkija 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0194/2018

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0194/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
Qabel il-§ 12ENF-
§ 13ENF-
Wara l-§ 34ENF-
5ENFVSI-90, 524, 12
Qabel il-Premessa A1ENF-
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+607, 7, 18
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
GUE/NGL:votazzjoni finali
ENF:emenda 5
Varji
Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0196/2018 ġiet irtirata.

 14. L-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jikkonċernaw il-parlamenti nazzjonali 

Rapport: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
§ 1§test oriġinaliVSI+479, 112, 25
§ 6§test oriġinaliVmaq
1+
2+
§ 134ALDE-
§ 14§test oriġinaliVmaq
1+
2/VSI+393, 129, 101
§ 165ALDEVE-199, 414, 5
§ 176EmTALDE-
§ 187ALDEVmaq
1-
2+
§test oriġinaliVmaq
1
2
3
§ 228ENFVSI-128, 479, 12
Premessa A§test oriġinaliVmaq
1+
2-
Premessa E§test oriġinaliVsep+
Premessa I§test oriġinaliVmaq
1+
2/VSI+456, 115, 47
Premessa J§test oriġinaliVsep/VE+347, 244, 23
Premessa K§test oriġinaliVsep+
Premessa N1ALDEVE-210, 373, 28
Premessa O2EmTALDE-
§test oriġinaliVmaq
1+
2+
Premessa P3ALDE+
§test oriġinaliVmaq
1
2
Premessa R§test oriġinaliVSI+309, 273, 34
Premessa U§test oriġinaliVsep/VE+301, 253, 64
Premessa Y§test oriġinaliVsep+
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+518, 50, 46
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
ECR:§§, 1, 14 (it-tieni parti), Premessi I (it-tieni parti), R
ENF:emenda 8
Talbiet għal votazzjoni separata
PPE:Premessi E, J, Y
ECR:§ 1, Premessi K, R, U
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
PPE:
Premessa A
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "jtejbu"
it-tieni partidin il-kelma
S&D:
emenda 7
l-ewwel partiIt-test kollu apparti t-tħassir tal-kelma "prinċipalment"
it-tieni partiIt-tħassir tal-kelma "prinċipalment"
ECR:
§ 6
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "d-delinjazzjoni ċara"
it-tieni partidan il-kliem
§ 14
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "jissottolinja li l-użu limitat tal-proċedura ta' "karta safra" jista' jindika li l-prinċipju tas-sussidjarjetà huwa b'mod ġenerali rispettat fl-UE; għalhekk jemmen li n-nuqqasijiet proċedurali tal-STB ma għandhomx jitqiesu prova konklużiva li ma ġietx osservata s-sussidjarjetà;"
it-tieni partidan il-kliem
Premessa I
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "bħala rappreżentanti naturali tad-demos Ewropew; "
it-tieni partidan il-kliem
Premessa O
l-ewwel parti"billi l-STB tista' tiġi kkomplementata mis-sistema li attwalment tippermetti lill-parlamenti nazzjonali jippreżentaw proposti kostruttivi għall-kunsiderazzjoni tal-Kummissjoni,"
it-tieni parti"u bir-rispett dovut għad-dritt ta' inizjattiva tagħha"
Premessa P
l-ewwel parti"billi diversi parlamenti nazzjonali esprimew l-interess tagħhom fi strument għat-titjib tad-djalogu politiku li jkun jagħtihom l-opportunità li jissuġġerixxu proposti kostruttivi għall-kunsiderazzjoni tal-Kummissjoni"
it-tieni parti"u bir-rispett dovut għad-dritt ta' inizjattiva tal-Kummissjoni wara li jkunu kisbu l-appoġġ tal-Parlament;"
PPE, ECR:
§ 18
l-ewwel parti"Jissuġġerixxi, f'konformità mad-djalogu politiku mniedi mill-Kummissjoni fl-2016, l-użu sħiħ tas-sistema li permezz tagħha l-parlamenti nazzjonali jistgħu jissottomettu proposti kostruttivi lill-Kummissjoni bl-għan li jinfluwenzaw pożittivament id-dibattitu Ewropew u s-setgħa ta' inizjattiva tal-Kummissjoni; jissuġġerixxi, f'dan ir-rigward, li l-Kummissjoni tista' tgawdi mid-diskrezzjoni ta' jekk tadottax tali proposti jew jekk toħroġx risposta formali li tissottolinja r-raġunijiet għaliex ma adottathomx;"
it-tieni parti"jirrimarka li tali proċedura ma tistax tikkonsisti minn dritt għal inizjattiva jew dritt għall-irtirar jew l-emenda ta' leġiżlazzjoni, billi altrimenti tfixkel "il-metodu tal-Unjoni" u d-distribuzzjoni tal-kompetenzi bejn il-livell nazzjonali u l-livell Ewropew u b'hekk tikser it-Trattati;"
it-tielet parti"jirrakkomanda, sadattant, li fl-eventwalità ta' reviżjoni futura tat-Trattati, id-dritt ta' inizjattiva leġiżlattiva għandu jingħata prinċipalment lill-Parlament Ewropew bħala rappreżentant dirett taċ-ċittadini tal-UE;"

 15. Rapport annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni 

Rapport: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
§ 6§test oriġinaliVSI-296, 303, 7
§ 19§test oriġinaliVmaq
1+
2/VSI+575, 7, 16
3+
§ 28§test oriġinaliVsep+
§ 36§test oriġinaliVsep+
§ 38§test oriġinaliVsep+
§ 50§test oriġinaliVsep/VE-288, 293, 8
§ 56§test oriġinaliVsep/VE+319, 236, 32
§ 66§test oriġinaliVsep+
§ 69§test oriġinaliVsep+
Wara l-§ 691Verts/ALEVSI+284, 273, 30
§ 70§test oriġinaliVsep/VE-230, 328, 28
§ 72§test oriġinaliVsep+
§ 80§test oriġinaliVsep-
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+445, 104, 38
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
Verts/ALE:emenda 1, § 6
GUE/NGL:§ 19 (it-tieni parti)
Talbiet għal votazzjoni separata
PPE:§§ 28, 56, 66, 69, 72
S&D:§§ 36, 38, 50, 70, 80
Verts/ALE:§ 6
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
GUE/NGL
§ 19
l-ewwel parti"Jemmen li l-Kummissjoni għandha tivverifika li, sabiex ikunu jistgħu jagħmlu xogħolhom b'indipendenza sħiħa, l-NCAs ikunu mgħammra adegwatament f'termini ta' riżorsi finanzjarji, umani u tekniċi, u li l-elezzjoni jew in-nomina tad-diretturi u tal-maniġment superjuri tagħhom tkun trasparenti u ma tkunx influwenzata politikament; jenfasizza li l-awtonomija tal-NCAs, anke f'termini baġitarji, hija essenzjali biex jiġi żgurat l-infurzar effikaċi tad-dritt tal-kompetizzjoni tal-UE; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-NCAs jippubblikaw ir-rapporti annwali li jkun fihom statistika u sinteżi motivata tal-attivitajiet tagħhom, u jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta rapport annwali lill-Parlament rigward dawn il-punti ewlenin;"
it-tieni parti"jemmen li l-NCAs għandu jkollhom fis-seħħ proċeduri li jiżguraw li l-persunal u d-diretturi tagħhom, għal perjodu raġonevoli wara li jkunu telqu mill-kariga tagħhom, ma jaċċettawx impjiegi li jistgħu jagħtu lok għal kunflitti ta' interess fir-rigward ta' każ speċifiku li kienu involuti fih fl-NCA;"
it-tielet parti"jenfasizza l-importanza tan-NEK, li jipprovdi pjattaforma għal skambji regolari bejn il-Kummissjoni u l-NCAs sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni effikaċi u konsistenti tar-regoli tal-kompetizzjoni; jistieden lill-Kummissjoni tqis l-opinjoni tal-NCAs;"

 16. Retiċenza dwar it-tilqim u t-tnaqqis fir-rati ta' tilqim fl-Ewropa 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0188/2018, B8-0195/2018

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0188/2018
(Kumitat ENVI)
§ 11§test oriġinaliVSI+306, 263, 9
§ 33§test oriġinaliVmaq
1+
2+
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)+
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0195/2018
(ENF)
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
ECR:§ 11
Talbiet għal votazzjoni separata
PPE:§ 11
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
ECR:
§ 33
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "tiffaċilita skeda aktar armonizzata u allinjata aħjar għat-tilqim madwar l-UE"
it-tieni partidan il-kliem

 17. implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni 

Rapport: Soraya Post u Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Wara l-§ 362S&D-
Premessa C1S&DVE-237, 305, 17
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+475, 51, 28

 18. L-Implimentazzjoni tal-Proċess ta' Bologna - Sitwazzjoni Attwali u Segwitu 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0190/2018

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0190/2018
(Kumitat CULT)
Wara l-§ 93GUE/NGLVSI+276, 226, 44
Premessa A1GUE/NGLVSI+311, 186, 49
Wara l-Premessa A2GUE/NGLVSI-87, 445, 16
Premessa D§test oriġinaliVmaq
1+
2+
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)+
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
GUE/NGL:emendi 1, 2, 3
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
GUE/NGL:
Premessa D
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "tingħata spinta lill-kompetittività"
it-tieni partidan il-kliem
Aġġornata l-aħħar: 28 ta' Ġunju 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza