Indeks 
Protokół
PDF 670kWORD 42k
Czwartek, 19 kwietnia 2018 r. - Strasburg
Wyniki głosowania

 Skróty i symbole

 1. Białoruś 

Projekty rezolucji: B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018, B8-0204/2018

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0197/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)+
Projekty rezolucji grup politycznych
B8-0197/2018PPE
B8-0199/2018S&D
B8-0200/2018ECR
B8-0201/2018ALDE
B8-0204/2018Verts/ALE
Różne
Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0197/2018 podpisała również Anna Záborská (grupa PPE).

 2. Filipiny 

Projekty rezolucji: B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018, B8-0208/2018

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0198/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
Po ust. 131GUE/NGLgi-139, 466, 24
Ust.142GUE/NGLgp
1/gi-170, 443, 17
2/gi-77, 492, 67
ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)+
Projekty rezolucji grup politycznych
B8-0198/2018PPE
B8-0202/2018S&D
B8-0203/2018ECR
B8-0205/2018ALDE
B8-0206/2018Verts/ALE
B8-0208/2018GUE/NGL
Wnioski o głosowanie imienne
GUE/NGL:poprawki 1, 2 (część pierwsza)
Wnioski o głosowanie odrębne
ECR:ust.14
Wnioski o głosowanie podzielone
GUE/NGL:
poprawka 2
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „uważa, że należy zawiesić obecnie prowadzone negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu do czasu poprawy sytuacji pod względem przestrzegania praw człowieka w tym kraju”
część drugate słowa
ust.14
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „mimo w znacznej mierze pozytywnych postępów we wdrażaniu konwencji związanych z GSP+,”
część drugate słowa
Różne
Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0198/2018 podpisała również Anna Záborská (grupa PPE).

 3. Sytuacja w Strefie Gazy 

Projekty rezolucji: B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018, B8-0212/2018

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wspólny projekt rezolucji RC-B8-0191/2018 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
Ust.3ust.pierwotny tekstgo+
Motyw Eust.pierwotny tekstgo+
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+524, 30, 92
Projekty rezolucji grup politycznych
B8-0191/2018PPE
B8-0207/2018S&D
B8-0209/2018ALDE
B8-0210/2018Verts/ALE
B8-0211/2018ECR
B8-0212/2018GUE/NGL
Wnioski o głosowanie imienne
ECR:głosowanie końcowe
Wnioski o głosowanie odrębne
GUE/NGL:ust.3, motyw M
Różne
Poprawka 1 została wycofana.
Bart Staes (grupa Verts/ALE) wycofał swój podpis pod wspólnym projektem rezolucji RC-B8-0191/2018.

 4. Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej * 

Sprawozdanie: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Jedno głosowaniegi+562, 58, 22

 5. Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ***I 

Sprawozdanie: Krišjānis Kariņš i Judith Sargentini (A8-0056/2017)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wstępne porozumienie
Wstępne porozumienie2komisjagi+574, 13, 60

 6. Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ***I 

Sprawozdanie: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wstępne porozumienie
Wstępne porozumienie356komisjagi+547, 83, 16

 7. Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych ***I 

Sprawozdanie: Martin Häusling (A8-0311/2015)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Wstępne porozumienie
Wstępne porozumienie403komisjagi+466, 124, 50
Oświadczenia Komisji404komisja+

 8. Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich * 

Sprawozdanie: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Poprawki komisji przedmiotowo właściwej – głosowanie łączne1-23
25-27
29
31-37
komisja+
Poprawki komisji przedmiotowo właściwej – głosowanie odrębne24komisjagp
1+
2/ge+331, 311, 9
28komisjagp
1+
2/ge-283, 362, 3
30komisjagp
1+
2/ge-309, 322, 17
Głosowanie: wniosek Komisjigi+452, 156, 39
Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
poprawka 24
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „w zakresie przejrzystości płac i audytów płac”
część drugate słowa
poprawka 28
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „na przykład przez poprawę dostępu do istotnych informacji w przedsiębiorstwach i wprowadzenie przepisów dotyczących uczestnictwa pracowników w sprawach przedsiębiorstwa.”
część drugate słowa
poprawka 30
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „na przykład migrantów lub członków mniejszości etnicznych”
część drugate słowa

 9. Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2019 – sekcja I – Parlament Europejski 

Sprawozdanie: Paul Rübig (A8-0146/2018)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Ust.11EFDD-
Ust.42EFDD-
18ENFgi-76, 552, 16
Ust.812PPEge+316, 292, 29
Ust.133EFDD-
19ENFgi-81, 547, 14
Ust.1420ENF-
Po ust. 214EFDDgi-231, 330, 78
Ust.2421ENFgi-144, 443, 42
5EFDD-
Ust.26ust.pierwotny tekstgi+491, 101, 35
Po ust. 286EFDDgi-134, 438, 57
22ENFgi-95, 495, 44
Ust.3013PPEgp
1/ge+377, 229, 27
2/ge+350, 262, 23
Ust.3124Verts/ALEgi-265, 336, 40
14PPEge+342, 284, 20
Po ust. 3125Verts/ALEgi-226, 369, 47
26Verts/ALEgi-270, 354, 20
Ust.3215sPPEge-300, 336, 5
Po ust. 3223ENFgi-130, 471, 41
Ust.3327Verts/ALEgi-206, 404, 18
Ust.3416PPEge-273, 317, 48
Ust.3617PPEge-233, 385, 29
ust.pierwotny tekstgi+407, 208, 28
Ust.38ust.pierwotny tekstgi+575, 28, 40
Po ust. 387EFDDgi-130, 473, 36
Po ust. 458EFDDgi-108, 491, 37
Po ust. 4628Verts/ALE-
Po ust. 529EFDD-
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+455, 123, 72
Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE:poprawki 24, 25, 26, 27, ust. 38
EFDD:poprawki 4, 6, 7, 8
GUE/NGL:poprawka 6, ust. 36
ECR, PPE:ust.26
ENF:poprawki 18, 19, 21, 22, 23
Wnioski o głosowanie odrębne
GUE/NGL:ust.36
PPE:ust.26
Wnioski o głosowanie podzielone
GUE/NGL:
poprawka 13
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „bez generowania dodatkowych kosztów lub obciążeń administracyjnych dla administracji Parlamentu” oraz „co stałoby w sprzeczności z planem ograniczania liczby pracowników”
część drugate słowa
Różne
Poprawki 10 i 11 zostały wycofane.

 10. Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej ***I 

Sprawozdanie: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Głosowanie: decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnychgi+320, 312, 17
Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE, S&D, GUE/NGL:głosowanie końcowe
Różne
Z wnioskiem o głosowanie wystąpiły grupy S&D, Verts/ALE i GUE/NGL, zgodnie z art. 69c Regulaminu.

 11. Ochrona dziennikarzy śledczych w Europie: przypadek słowackiego dziennikarza Jána Kuciaka i Martiny Kušnírovej 

Projekt rezolucji: B8-0186/2018

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B8-0186/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)
Ust.4ust.pierwotny tekstgp
1+
2/ge+417, 178, 48
Ust.8ust.pierwotny tekstgp
1/gi+636, 1, 12
2/gi+527, 87, 29
Po ust. 131EFDDge+379, 230, 39
Ust.16ust.pierwotny tekstgp
1/gi+515, 117, 16
2/gi+526, 89, 26
Ust.173Verts/ALEge+343, 288, 18
4PPE+
ust.pierwotny tekstgp
1
2
Ust.20ust.pierwotny tekstgi+477, 116, 15
Motyw Gust.pierwotny tekstgi+529, 90, 23
Motyw L2Verts/ALEge+331, 266, 42
Motyw Nust.pierwotny tekstgo+
Motyw Qust.pierwotny tekstgo+
Motyw Vust.pierwotny tekstgp
1+
2/ge+402, 206, 35
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+573, 27, 47
Wnioski o głosowanie imienne
ECR:ust.8 (część druga), 16 (część druga), 20, motyw G, głosowanie końcowe
Wnioski o głosowanie odrębne
ECR:ust.20, motyw G
S&D:motywy N, Q
Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
ust.8
część pierwsza„wskazuje, że sygnaliści okazali się istotnym zasobem dziennikarstwa śledczego i niezależnej prasy oraz że zagwarantowanie poufności źródeł stanowi podstawowy element wolności prasy; podkreśla zatem, że sygnaliści wnoszą wkład w demokrację, przejrzystość polityki i gospodarki oraz lepiej poinformowane społeczeństwo; apeluje do słowackich władz i wszystkich państw członkowskich o zapewnienie ochrony osobistego bezpieczeństwa oraz źródeł utrzymania dziennikarzy śledczych i sygnalistów;”
część druga„zwraca się do Komisji o przedstawienie skutecznej, kompleksowej, horyzontalnej dyrektywy UE dotyczącej ochrony sygnalistów, przez pełne poparcie zaleceń Rady Europy i rezolucji Parlamentu z dnia 14 lutego 2017 r. i 24 października 2017 r.;”
ust.16
część pierwsza„apeluje do Rady o współpracę z uczestniczącymi państwami członkowskimi nad możliwie jak najszybszym ustanowieniem Prokuratury Europejskiej”
część druga„w interesie skoordynowanych działań przeciwko oszustwom w UE i innym przestępstwom naruszających interesy finansowe Unii;”
S&D:
ust.4
część pierwsza„apeluje do prokuratora generalnego Słowacji, by ponownie rozpatrzył zawiadomienie złożone przez Jána Kuciaka w następstwie otrzymywanych gróźb”
część druga„i zbadał doniesienia o wycieku danych osobowych po złożeniu przez dziennikarza w słowackich organach kilku wniosków dotyczących swobody dostępu do informacji;”
ust.17
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „mówiącymi o tym, że wybór głównych prokuratorów uważa się za wysoce upolityczniony oraz że podniesiono szereg zarzutów o korupcję wobec wysokiej rangi urzędników, ale nie zakończyły się one właściwym dochodzeniem”
część drugate słowa
motyw V
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „mając na uwadze ponadto, że wybór głównych prokuratorów opisano jako wysoce upolityczniony”
część drugate słowa
Różne
Poprawki 5-8 wykreślono.

 12. Instrument na rzecz wartości europejskich wspierający organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które propagują demokrację, praworządność i wartości podstawowe w Unii Europejskiej 

Projekt rezolucji: B8-0189/2018

PrzedmiotGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B8-0189/2018
(komisja LIBE)
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+489, 137, 14
Wnioski o głosowanie imienne
EFDD:głosowanie końcowe

 13. Naruszenie praw człowieka i praworządności w przypadku dwóch greckich żołnierzy aresztowanych i zatrzymanych w Turcji 

Projekt rezolucji: B8-0194/2018

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B8-0194/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
Przed ust. 12ENF-
Ust.13ENF-
Po ust. 34ENF-
5ENFgi-90, 524, 12
Przed motywem A1ENF-
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+607, 7, 18
Wnioski o głosowanie imienne
GUE/NGL:głosowanie końcowe
ENF:poprawka 5
Różne
Projekt rezolucji B8-0196/2018 został wycofany.

 14. Wdrażanie postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych 

Sprawozdanie: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Ust.1ust.pierwotny tekstgi+479, 112, 25
Ust.6ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Ust.134ALDE-
Ust.14ust.pierwotny tekstgp
1+
2/gi+393, 129, 101
Ust.165ALDEge-199, 414, 5
Ust.176sALDE-
Ust.187ALDEgp
1-
2+
ust.pierwotny tekstgp
1
2
3
Ust.228ENFgi-128, 479, 12
Motyw Aust.pierwotny tekstgp
1+
2-
Motyw Eust.pierwotny tekstgo+
Motyw Iust.pierwotny tekstgp
1+
2/gi+456, 115, 47
Motyw Just.pierwotny tekstgo/ge+347, 244, 23
Motyw Kust.pierwotny tekstgo+
Motyw N1ALDEge-210, 373, 28
Motyw O2sALDE-
ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Motyw P3ALDE+
ust.pierwotny tekstgp
1
2
Motyw Rust.pierwotny tekstgi+309, 273, 34
Motyw Uust.pierwotny tekstgo/ge+301, 253, 64
Motyw Yust.pierwotny tekstgo+
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+518, 50, 46
Wnioski o głosowanie imienne
ECR:ust.1, 14 (część druga), motywy I (część druga), R
ENF:poprawka 8
Wnioski o głosowanie odrębne
PPE:motywy E, J, Y
ECR:ust.1, motywy K, R, U
Wnioski o głosowanie podzielone
PPE:
motyw A
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słowa „doskonalących”
część drugato słowo
S&D:
poprawka 7
część pierwszacały tekst z wyjątkiem skreślenia słowa „głównie”
część drugaskreślenie słowa „głównie”
ECR:
ust.6
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „jasno zdefiniowanych”
część drugate słowa
ust.14
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „podkreśla, że ograniczone stosowanie procedury „żółtej kartki” może oznaczać, iż co do zasady przestrzega się w UE zasady pomocniczości; uważa w związku z tym, że uchybień proceduralnych mechanizmu wczesnego ostrzegania nie należy postrzegać jako dowód braku poszanowania zasady pomocniczości;”
część drugate słowa
motyw I
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „czyli właściwych przedstawicieli europejskiego demos – szeregu forów na temat przyszłości Europy;”
część drugate słowa
motyw O
część pierwsza„mając na uwadze, że mechanizm wczesnego ostrzegania można uzupełnić systemem, który umożliwia obecnie parlamentom narodowym przedstawienie konstruktywnych propozycji do rozważenia przez Komisję,”
część druga„z należytym uwzględnieniem przysługującego Komisji prawa inicjatywy”
motyw P
część pierwsza„mając na uwadze, że kilka parlamentów narodowych wyraziło zainteresowanie narzędziem służącym usprawnieniu dialogu politycznego, który dałby im możliwość proponowania konstruktywnych wniosków do rozpatrzenia przez Komisję,”
część druga„z należytym uwzględnieniem przysługującego Komisji prawa inicjatywy i po uprzednim uzyskaniu poparcia Parlamentu;”
PPE, ECR:
ust.18
część pierwsza„proponuje, w nawiązaniu do dialogu politycznego zainicjowanego przez Komisję w 2016 r., aby w pełni wykorzystać system, w ramach którego parlamenty narodowe mogą składać do Komisji konstruktywne wnioski w celu wywarcia pozytywnego wpływu na europejską debatę i prawa Komisji do inicjatywy ustawodawczej; w związku z tym sugeruje, aby Komisja mogła decydować, czy rozpatrzyć takie wnioski lub udzielić na nie formalnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem ich odrzucenia;”
część druga„zaznacza, że taka procedura nie może obejmować prawa do inicjatywy ustawodawczej czy prawa do uchylenia lub zmiany prawodawstwa, ponieważ w przeciwnym razie podważałaby metodę wspólnotową i podział kompetencji między szczeblem krajowym i unijnym, a także stanowiłaby naruszenie Traktatów;”
część trzecia„zaleca tymczasem, aby w przypadku ewentualnej przyszłej zmiany Traktatów prawo inicjatywy ustawodawczej przyznać głównie Parlamentowi Europejskiemu jako bezpośredniemu przedstawicielowi obywateli UE;”

 15. Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji 

Sprawozdanie: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Ust.6ust.pierwotny tekstgi-296, 303, 7
Ust.19ust.pierwotny tekstgp
1+
2/gi+575, 7, 16
3+
Ust.28ust.pierwotny tekstgo+
Ust.36ust.pierwotny tekstgo+
Ust.38ust.pierwotny tekstgo+
Ust.50ust.pierwotny tekstgo/ge-288, 293, 8
Ust.56ust.pierwotny tekstgo/ge+319, 236, 32
Ust.66ust.pierwotny tekstgo+
Ust.69ust.pierwotny tekstgo+
Po ust. 691Verts/ALEgi+284, 273, 30
Ust.70ust.pierwotny tekstgo/ge-230, 328, 28
Ust.72ust.pierwotny tekstgo+
Ust.80ust.pierwotny tekstgo-
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+445, 104, 38
Wnioski o głosowanie imienne
Verts/ALE:poprawka 1, ust. 6
GUE/NGL:ust.19 (część druga)
Wnioski o głosowanie odrębne
PPE:ust.28, 56, 66, 69, 72
S&D:ust.36, 38, 50, 70, 80
Verts/ALE:ust.6
Wnioski o głosowanie podzielone
GUE/NGL
ust.19
część pierwsza„uważa, że Komisja powinna sprawdzić, czy krajowe organy ochrony konkurencji dysponują odpowiednimi zasobami finansowymi, kadrowymi i technicznymi, aby móc wykonywać swoje zadania w sposób w pełni niezależny, oraz czy procedury wyboru lub mianowania ich dyrektorów i członków kadry kierowniczej wyższego szczebla są przejrzyste i wolne od wpływów politycznych; podkreśla, że niezależność krajowych organów ochrony konkurencji, w tym niezależność budżetowa, jest niezbędne do zapewnienia skutecznego egzekwowania prawa konkurencji UE; wzywa państwa członkowskie do dopilnowania, aby krajowe organy ochrony konkurencji upubliczniały roczne sprawozdania zawierające dane statystyczne i uzasadnioną syntezę realizowanych przez nie działań, a ponadto zwraca się do Komisji o przedłożenie Parlamentowi rocznego sprawozdania poświęconego tym kluczowym kwestiom;”
część druga„uważa, że krajowe organy ochrony konkurencji muszą dysponować procedurami gwarantującymi, że w przypadku odejścia z zajmowanych stanowisk ich pracownicy i dyrektorzy nie będą przez rozsądny okres podejmować działalności mogącej prowadzić do konfliktu interesów w związku z konkretną sprawą, w którą byli zaangażowani w danym krajowym organie ochrony konkurencji;”
część trzecia„podkreśla znaczenie europejskiej sieci konkurencji, która stanowi platformę regularnej wymiany informacji pomiędzy Komisją a krajowymi organy ochrony konkurencji w celu zapewnienia skutecznego i spójnego stosowania reguł konkurencji; wzywa Komisję do uwzględnienia opinii krajowych organów ochrony konkurencji;”

 16. Wątpliwości dotyczące szczepień i spadek wskaźników szczepień w Europie 

Projekty rezolucji: B8-0188/2018, B8-0195/2018

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B8-0188/2018
(komisja ENVI)
Ust.11ust.pierwotny tekstgi+306, 263, 9
Ust.33ust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)+
Projekt rezolucji B8-0195/2018
(ENF)
głosowanie: rezolucja (całość tekstu)
Wnioski o głosowanie imienne
ECR:ust.11
Wnioski o głosowanie odrębne
PPE:ust.11
Wnioski o głosowanie podzielone
ECR:
ust.33
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „by ułatwiła bardziej zharmonizowany i lepiej dostosowany harmonogram szczepień w UE”
część drugate słowa

 17. Wdrożenie dyrektywy w sprawie europejskiego nakazu ochrony 

Sprawozdanie: Soraya Post et Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Po ust. 362S&D-
Motyw C1S&Dge-237, 305, 17
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)gi+475, 51, 28

 18. Wdrażanie procesu bolońskiego – stan obecny i przyszłe działania 

Projekt rezolucji: B8-0190/2018

PrzedmiotPopr. nrAutorGi itp.GłosowanieGi/ge – uwagi
Projekt rezolucji B8-0190/2018
(komisja CULT)
Po ust. 93GUE/NGLgi+276, 226, 44
Motyw A1GUE/NGLgi+311, 186, 49
Po motywie A2GUE/NGLgi-87, 445, 16
Motyw Dust.pierwotny tekstgp
1+
2+
Głosowanie: rezolucja (całość tekstu)+
Wnioski o głosowanie imienne
GUE/NGL:poprawki 1, 2, 3
Wnioski o głosowanie podzielone
GUE/NGL:
motyw D
część pierwszacały tekst z wyjątkiem słów „zwiększaniu szans na zatrudnienie oraz konkurencyjności”
część drugate słowa
Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności