Index 
Jegyzőkönyv
PDF 299kWORD 82k
2018. április 19., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A demokráciát, a jogállamiságot és az alapvető értékeket az Európai Unióban előmozdító civil szervezetek támogatására irányuló Európai Értékek Eszköze (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 3.Az emberi jogok és a jogállamiság megsértése a Törökországban elfogott és fogva tartott két görög katona ügyében (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 4.Az európai védelmi irányelv végrehajtása (vita)
 5.A bolognai folyamat végrehajtása – jelenlegi helyzet és nyomon követés (vita)
 6.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
6.1.Belarusz
  
6.2.A Fülöp-szigetek
 7.Kérelem az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra (az eljárási szabályzat 137. cikkének (2) bekezdése) (elfogadás)
 8.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a vita folytatása)
  
8.1.A Gázai övezetben kialakult helyzet
 9.Az ülés folytatása
 10.Szavazások órája
  
10.1.Belarusz (szavazás)
  
10.2.A Fülöp-szigetek (szavazás)
  
10.3.A Gázai övezetben kialakult helyzet (szavazás)
  
10.4.A közös hozzáadottértékadó-rendszer a minimális általános adómérték tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség tekintetében * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
10.5.A pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzése ***I (szavazás)
  
10.6.A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyása és piacfelügyelete ***I (szavazás)
  
10.7.Ökológiai termelés és az ökológiai termékek címkézése ***I (szavazás)
  
10.8.A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások * (szavazás)
  
10.9.A 2019-es pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Európai Parlament (szavazás)
  
10.10.Határozat intézményközi tárgyalások megnyitásáról: Javaslat az európai vállalkozásstatisztikáról, a 184/2005/EK rendelet módosításáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre ***I (szavazás)
  
10.11.Határozat intézményközi tárgyalások megnyitásáról: A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályok ***I (szavazás)
  
10.12.Az oknyomozó újságírók védelme Európában: Ján Kuciak szlovák újságíró és Martina Kušnírová ügye (szavazás)
  
10.13.A demokráciát, a jogállamiságot és az alapvető értékeket az Európai Unióban előmozdító civil szervezetek támogatására irányuló Európai Értékek Eszköze (szavazás)
  
10.14.Az emberi jogok és a jogállamiság megsértése a Törökországban elfogott és fogva tartott két görög katona ügyében (szavazás)
  
10.15.A Szerződés nemzeti parlamentekre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtása (szavazás)
  
10.16.Éves jelentés a versenypolitikáról (szavazás)
  
10.17.A védőoltásokkal szembeni bizalmatlanság és az átoltottsági ráta európai csökkenése (szavazás)
  
10.18.Az európai védelmi irányelv végrehajtása (szavazás)
  
10.19.A bolognai folyamat végrehajtása – jelenlegi helyzet és nyomon követés (szavazás)
 11.A szavazáshoz fűzött indokolások
 12.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 13.Az ülés folytatása
 14.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 15.Nagyobb interpellációk (vita)
 16.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 17.Petíciók
 18.Dokumentumok benyújtása
 19.A következő ülések időpontja
 20.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 21.Az ülés berekesztése
 22.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.01-kor nyitják meg.


2. A demokráciát, a jogállamiságot és az alapvető értékeket az Európai Unióban előmozdító civil szervezetek támogatására irányuló Európai Értékek Eszköze (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság nyilatkozata: A demokráciát, a jogállamiságot és az alapvető értékeket az Európai Unióban előmozdító civil szervezetek támogatására irányuló Európai Értékek Eszköze (2018/2619(RSP)))

A vita időpontja: 2018. április 17. (2018.4.17-i jegyzőkönyv, 2. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, az Európai Értékek Eszköze létrehozásának szükségességéről az olyan civil társadalmi szervezetek támogatására, amelyek az Európai Unióban helyi és nemzeti szinten előmozdítják az alapvető értékeket (2018/2619(RSP)) (B8-0189/2018).

Szavazás: 2018.4.19-i jegyzőkönyv, 10.13. pont .


3. Az emberi jogok és a jogállamiság megsértése a Törökországban elfogott és fogva tartott két görög katona ügyében (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az emberi jogok és a jogállamiság megsértése a Törökországban elfogott és fogva tartott két görög katona ügyében (2018/2670(RSP))

A vita időpontja: 2018. április 17. (2018.4.17-i jegyzőkönyv, 19. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sandra Kalniete és David McAllister, a(z) PPE képviselőcsoport nevében; Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eva Kaili, Nikos Androulakis és Miltiadis Kyrkos, a(z) S&D képviselőcsoport nevében; Charles Tannock, Notis Marias, Ruža Tomašić, Eleni Theocharous és Raffaele Fitto az ECR képviselőcsoport nevében, Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen és Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében; Bodil Valero és Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében; Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo és Kostadinka Kuneva, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében; Fabio Massimo Castaldo és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az emberi jogok és a jogállamiság megsértéséről a Törökországban elfogott és fogva tartott két görög katona ügyében (2018/2670(RSP)) (B8-0194/2018);

—   Charles Tannock, Notis Marias, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto és Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az emberi jogok és a jogállamiság megsértéséről a Törökországban elfogott és fogva tartott két görög katona ügyében (2018/2670(RSP)) (B8-0196/2018).

Szavazás: 2018.4.19-i jegyzőkönyv, 10.14. pont .


4. Az európai védelmi irányelv végrehajtása (vita)

Jelentés az európai védelmi határozatról szóló 2011/99/EU irányelv végrehajtásáról [2016/2329(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Soraya Post és Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

Soraya Post és Teresa Jiménez-Becerril Barrio előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jaromír Štětina, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Anna Hedh, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nathalie Griesbeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, João Pimenta Lopes, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica és Lara Comi.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Sógor Csaba, Maria Gabriela Zoană és Notis Marias.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska, Soraya Post és Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.4.19-i jegyzőkönyv, 10.18. pont .


5. A bolognai folyamat végrehajtása – jelenlegi helyzet és nyomon követés (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000020/2018) felteszi: Petra Kammerevert, a CULT bizottság nevében, a Bizottsághoz: A bolognai folyamat végrehajtása – jelenlegi helyzet és nyomon követés (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018)

Krystyna Łybacka kifejti a kérdést.

Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Silvia Costa, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Zdzisław Krasnodębski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Krystyna Łybacka, María Teresa Giménez Barbat, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helga Trüpel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Curzio Maltese, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Patrick O'Flynn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Dominique Bilde, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Michaela Šojdrová.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Kostas Papadakis, Lara Comi, Maria Grapini és Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Petra Kammerevert, a CULT bizottság nevében, a bolognai folyamat végrehajtásáról – jelenlegi helyzet és nyomon követés (2018/2571(RSP)) (B8-0190/2018).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.4.19-i jegyzőkönyv, 10.19. pont .


6. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 3. pont .)


6.1. Belarusz

Állásfoglalási indítványok B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 és B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Clare Moody, Anna Fotyga, Petras Auštrevičius és Bronis Ropė előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Krzysztof Hetman, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal: Doru-Claudian Frunzulică, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jaromír Štětina és Charles Tannock.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.4.19-i jegyzőkönyv, 10.1. pont .


6.2. A Fülöp-szigetek

Állásfoglalási indítványok B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 és B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

Tomáš Zdechovský, Neena Gill, Charles Tannock, Urmas Paet, Barbara Lochbihler és Miguel Urbán Crespo előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Francisco Assis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Soraya Post.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ignazio Corrao, Sógor Csaba és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.4.19-i jegyzőkönyv, 10.2. pont .

(A vita folytatását lásd: 2018.4.19-i jegyzőkönyv, 8. pont )


7. Kérelem az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra (az eljárási szabályzat 137. cikkének (2) bekezdése) (elfogadás)

Az elnök bejelenti, hogy nem kapott kérést sem képviselőcsoporttól, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselőtől arra vonatkozóan, hogy bocsássák szavazásra a FEMM bizottságnak az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal annak érdekében folytatandó konzultációra irányuló kérelmét, hogy az EGSZB adjon ki véleményt a nemek közötti digitális szakadékról. A kérelem a 2018. április 18-i, szerdai jegyzőkönyvben került bejelentésre (2018.4.18-i jegyzőkönyv, 9. pont ).

A kérelmet tehát az eljárási szabályzat 137. cikke (2) bekezdésének megfelelően elfogadottnak kell tekinteni.


8. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a vita folytatása)

(A vita első részét lásd: 2018.4.19-i jegyzőkönyv, 6. pont )


8.1. A Gázai övezetben kialakult helyzet

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2018.4.18-i jegyzőkönyv, 3. pont .)

Állásfoglalási indítványok B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 és B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

Cristian Dan Preda, Norbert Neuser, Hilde Vautmans, Margrete Auken, Bas Belder és Neoklis Sylikiotis előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Bogdan Andrzej Zdrojewski, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anders Primdahl Vistisen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Soraya Post, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo és Dobromir Sośnierz.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Maria Arena, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Eleonora Forenza, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot és Julie Ward.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.4.19-i jegyzőkönyv, 10.3. pont .

(Az ülést 12.00--kor a szavazások kezdetéig felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

9. Az ülés folytatása

Az ülés 12.04-kor folytatódik.


10. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


10.1. Belarusz (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 és B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0197/2018

(amely a B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 és B8-0204/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Sógor Csaba, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Inese Vaidere, Tőkés László, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil és José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Clare Moody, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei és Anna Elżbieta Fotyga, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen és Hilde Vautmans, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Rebecca Harms, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Davor Škrlec és Igor Šoltes, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0174)


10.2. A Fülöp-szigetek (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 és B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0198/2018

(amely a B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 és B8-0208/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Sógor Csaba, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Marijana Petir, Inese Vaidere, Tőkés László, Stanislav Polčák és Jiří Pospíšil, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Neena Gill, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei és Anna Elżbieta Fotyga, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen és Hilde Vautmans, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, Davor Škrlec, Heidi Hautala és Igor Šoltes, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli és Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo és Ignazio Corrao, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0175)


10.3. A Gázai övezetben kialakult helyzet (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 és B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0191/2018

(amely a B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018 és B8-0211/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Sógor Csaba, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Julia Pitera, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil és Elmar Brok, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Norbert Neuser, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga és Anders Primdahl Vistisen, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake és Jasenko Selimovic, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Meszerics Tamás, Jakop Dalunde, Bart Staes, Helga Trüpel, Alyn Smith, Rebecca Harms, Igor Šoltes, Davor Škrlec és Heidi Hautala, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea és Eleonora Evi.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0176)

(A B8-0212/2018 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


10.4. A közös hozzáadottértékadó-rendszer a minimális általános adómérték tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség tekintetében * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a minimális általános adómérték tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0177)


10.5. A pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzése ***I (szavazás)

Jelentés a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv módosításáról és a 2009/101/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadók: Krišjānis Kariņš és Judith Sargentini (A8-0056/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0178)


10.6. A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyása és piacfelügyelete ***I (szavazás)

Jelentés a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0179)


10.7. Ökológiai termelés és az ökológiai termékek címkézése ***I (szavazás)

Jelentés az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről, valamint a(z) XXX/XXX európai parlamenti és tanácsi rendelet [a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet] módosításáról és a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Martin Häusling (A8-0311/2015)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0180)


10.8. A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások * (szavazás)

Jelentés a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P8_TA(2018)0181)


10.9. A 2019-es pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Európai Parlament (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament 2019-es pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól [2018/2001(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Paul Rübig (A8-0146/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0182)


10.10. Határozat intézményközi tárgyalások megnyitásáról: Javaslat az európai vállalkozásstatisztikáról, a 184/2005/EK rendelet módosításáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre ***I (szavazás)

Jelentés az európai vállalkozásstatisztikáról, a 184/2005/EK rendelet módosításáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

HATÁROZAT INTÉZMÉNYKÖZI TÁRGYALÁSOK MEGNYITÁSÁRÓL

Jóváhagyva.

Felszólalások

A szavazás előtt az eljárási szabályzat 69c. cikke (2) bekezdése második albekezdésének alapján Janusz Lewandowski (előadó), aki támogatja a bizottság tárgyalások megkezdéséről szóló határozatát, és Dan Nica, aki aki ellenzi azt.


10.11. Határozat intézményközi tárgyalások megnyitásáról: A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályok ***I (szavazás)

Jelentés földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZAT INTÉZMÉNYKÖZI TÁRGYALÁSOK MEGNYITÁSÁRÓL

Az elnök közli, hogy a GUE/NGL képviselőcsoport visszavonta a szavazásra bocsátásra irányuló kérelmét, más kérelmet pedig nem nyújtottak be. A bizottság tárgyalások megkezdéséről szóló határozatát ezért az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdése alapján törlik a szavazások órájának napirendjéről.


10.12. Az oknyomozó újságírók védelme Európában: Ján Kuciak szlovák újságíró és Martina Kušnírová ügye (szavazás)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az oknyomozó újságírók védelme Európában: Ján Kuciak szlovák újságíró és Martina Kušnírová ügye (2018/2628(RSP))

A vita időpontja: 2018. március 14 (2018.3.14-i jegyzőkönyv, 14. pont ).

Állásfoglalási indítvány, előterjesztette Roberta Metsola és Ingeborg Gräßle, a PPE képviselőcsoport nevében, Claude Moraes, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer és Péter Niedermüller, az S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, Helga Stevens, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ulrike Trebesius, Bernd Lucke, Branislav Škripek, Richard Sulík, Notis Marias, Peter van Dalen és Anders Primdahl Vistisen, az ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in ‘t Veld, az ALDE képviselőcsoport nevében, Jávor Benedek, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis és Sofia Sakorafa, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marco Valli és Laura Ferrara, a Tanács és a Bizottság nyilatkozatai nyomán, az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján, az oknyomozó újságírók védelméről Európában: Jan Kuciak szlovák újságíró és Martina Kušnírová ügye (2018/2628(RSP)) (B8-0186/2018).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0183)


10.13. A demokráciát, a jogállamiságot és az alapvető értékeket az Európai Unióban előmozdító civil szervezetek támogatására irányuló Európai Értékek Eszköze (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0189/2018 (2018/2619(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0184)


10.14. Az emberi jogok és a jogállamiság megsértése a Törökországban elfogott és fogva tartott két görög katona ügyében (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0194/2018 (2018/2670(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0185)


10.15. A Szerződés nemzeti parlamentekre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtása (szavazás)

Jelentés a Szerződés nemzeti parlamentekre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról [2016/2149(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0186)


10.16. Éves jelentés a versenypolitikáról (szavazás)

Jelentés a versenypolitikáról szóló éves jelentésről [2017/2191(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0187)


10.17. A védőoltásokkal szembeni bizalmatlanság és az átoltottsági ráta európai csökkenése (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0188/2018 és B8-0195/2018 (2018/2951(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0188/2018

Elfogadva. (P8_TA(2018)0188)

(A B8-0195/2018 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


10.18. Az európai védelmi irányelv végrehajtása (szavazás)

Jelentés az európai védelmi határozatról szóló 2011/99/EU irányelv végrehajtásáról [2016/2329(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Soraya Post és Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0189)


10.19. A bolognai folyamat végrehajtása – jelenlegi helyzet és nyomon követés (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0190/2018 (2018/2571(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0190)


11. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Krišjānis Kariņš és Judith Sargentini-jelentés – A8-0056/2017
Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan és Seán Kelly

Daniel Dalton-jelentés - A8-0048/2017
Lucy Anderson

Martin Häusling-jelentés – A8-0311/2015
Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Momchil Nekov, Petras Auštrevičius és Seán Kelly

Az oknyomozó újságírók védelme Európában: Ján Kuciak szlovák újságíró és Martina Kušnírová ügye – (2018/2628(RSP)) – B8-0186/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Francis Zammit Dimech, Monika Smolková és Branislav Škripek

A demokráciát, a jogállamiságot és az alapvető értékeket az Európai Unióban előmozdító civil szervezetek támogatására irányuló Európai Értékek Eszköze – (2018/2619(RSP)) – B8-0189/2018
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins és Jan Zahradil

Paulo Rangel-jelentés – A8-0127/2018
Michaela Šojdrová

A védőoltásokkal szembeni bizalmatlanság és az átoltottsági ráta európai csökkenése – (2017/2951(RSP)) – B8-0188/2018 és B8-0195/2018
Stefano Maullu, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries és Momchil Nekov

Soraya Post és Teresa Jiménez-Becerril Barrio-jelentés – A8-0065/2018
Dobromir Sośnierz

A bolognai folyamat végrehajtása – jelenlegi helyzet és nyomon követés – (2018/2571(RSP)) – B8-0190/2018
Andrejs Mamikins.


12. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 13.23-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

13. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


14. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


15. Nagyobb interpellációk (vita)

Az európai hajógyártási ágazat helyzete

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpelláció és vita (O-00022/2018) benyújtotta Ivan Jakovčić, az ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az európai hajógyártási ágazat helyzete (2018/2672(RSP)) (B8-0019/2018)

Ivan Jakovčić kifejti a kérdést.

Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andrejs Mamikins, Andrejs Mamikins, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martina Anderson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, André Elissen, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Angel Dzhambazki, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andrejs Mamikins.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska.

A vitát berekesztik.


16. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 52. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. április 12-i határozatát követően)

EMPL bizottság
- A munkavállalók pénzügyi részvételének szerepe a munkahelyteremtésben és a munkanélküliek újból aktívvá válásában (2018/2053(INI))

IMCO bizottság
- A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló 2011/7/EU irányelv végrehajtása (2018/2056(INI))

REGI bizottság
- A növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban (COM(2017)0534 - 2018/2054(INI))
(vélemény: ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, CULT)

FEMM bizottság
- Az uniós munkahelyeken, nyilvános helyeken és a politikai életben előforduló megfélemlítő magatartás és szexuális zaklatás megelőzését és az ezek elleni küzdelmet szolgáló intézkedések (2018/2055(INI))

Bizottságok felkérése (az eljárási szabályzat 53. cikke)

PECH bizottság
- A hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői fogadólétesítmények (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN
vélemény: ENVI, PECH

JURI bizottság
- Azon feltételek és eljárás meghatározásáról, amelyek keretében a Bizottság információkat kérhet a vállalkozásoktól és azok szövetségeitől a belső piac és az ahhoz kapcsolódó területek kapcsán (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO
vélemény: ECON, JURI, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke)

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. április 12-i határozatát követően)

REGI bizottság
- A strukturálisreform-támogató program pénzügyi keretösszegének növelése és a program általános célkitűzésének kiigazítása (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
(vélemény: BUDG (az eljárási szabályzat 54. cikke) ECON (az eljárási szabályzat 54. cikke) EMPL, PECH, CULT)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. április 12-i határozatát követően)

REGI bizottság
- Javaslat az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tagállami strukturális reformok támogatása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
(vélemény: BUDG (az eljárási szabályzat 54. cikke) CONT, ECON (az eljárási szabályzat 54. cikke) EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 113. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. április 12-i határozatát követően)

AFET bizottság

- Ajánlás a Tanácshoz az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének 73. ülésszakára vonatkozóan (2018/2040(INI))

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 197. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. április 12-i határozatát követően)

A terrorizmussal foglalkozó különbizottság

- A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai (2018/2044(INI))


17. Petíciók

Az alábbi petíciókat a lent jelzett időpontban nyilvántartásba vették és az eljárási szabályzat 215. cikke (9) és (10) bekezdésének megfelelően az illetékes bizottsághoz utalták:

2018. április 17.

(*) titkos név

(*) (0172/2018); (*) (0173/2018); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (0174/2018); Francisco Méndez (0175/2018); (*) (0176/2018); Marko Kieling (0177/2018); Markus Schickel (0178/2018); (*) (0179/2018); (*) (0180/2018); Daniel Feijoo e Caldas Almeida Pinto (0181/2018); Olena Romanyuk (0182/2018); (*) (0183/2018); Paola Casella (0184/2018); Flavio Miccono (I.P.A. International Police Association) (0185/2018); Pierpaolo Volpe (0186/2018); (*) (0187/2018); Gabriel García Herbosa (0188/2018); (*) (0189/2018); Maria Evgenia Tsani (0190/2018); (*) (0191/2018); Peter Dresdner (0192/2018); (*) (0193/2018); Implom Gyula (0194/2018); (*) (0195/2018); Dalila Nesci (0196/2018); José Manuel Martín Álvarez (0197/2018); (*) (0198/2018); (*) (0199/2018); (*) (0200/2018); Dr Ivanics Éva (0201/2018); Alfonso Rodríguez Sánchez (0202/2018); (*) (0203/2018); Giampiero Tola (0204/2018); Mariateresa Anzola (0205/2018); Julián Daniel Jiménez Krause (0206/2018); Robert Latimer (0207/2018); (*) (0208/2018); Giampiero Tola (0209/2018); Simona Levi (0210/2018); (*) (0211/2018); Massimo Scarafia (0212/2018); (*) (0213/2018); (*) (0214/2018); (*) (0215/2018); (*) (0216/2018); (*) (0217/2018); (*) (0218/2018); (*) (0219/2018); (*) (0220/2018); (*) (0221/2018); Pedro Alfonso Ocampo Cardalda (0222/2018); (*) (0223/2018); (*) (0224/2018); (*) (0225/2018); Pedro Pardo Cánovas (0226/2018); (*) (0227/2018); Olga Laborda (0228/2018); Lídia Saloni Calvet (0229/2018); (*) (0230/2018); Aránzazu Alfaro Meruelo (0231/2018); Simon Railton (0232/2018); (*) (0233/2018); Susana Portillo Soliva (0234/2018); Herbert Heim (0235/2018); (*) (0236/2018); T. M. (0237/2018); (*) (0238/2018); Irmgard Marmaras (0239/2018); Antonio Luis Vázquez Delgado (0240/2018); (*) (0241/2018); (*) (0242/2018); Juan Luis Otero Reigada (0243/2018); (*) (0244/2018); Fabio Battagion (0245/2018); (*) (0246/2018); Marco Bava (0247/2018); (*) (0248/2018); (*) (0249/2018); (*) (0250/2018); (*) (0251/2018); Renáta Papcunová (0252/2018); (*) (0253/2018); (*) (0254/2018); Ioannis Vidakis (0255/2018); Vanesa Miralles Sánchez (0257/2018); Emeline Colledani (0258/2018); (*) (0259/2018); (*) (0260/2018); (*) (0261/2018); Lutz Rittmeier (0262/2018); Jānis Kuzins (0263/2018); (*) (0264/2018); Jusèp Loís Sans (0265/2018); Fabio Abraham (0266/2018); (*) (0267/2018); (*) (0268/2018); (*) (0269/2018); Michael Bauch (0270/2018).

A 256/2018. számú petíciót törölték a nyilvántartásból, mert benyújtója a nyilvántartásba vételt követően visszavonta.

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 215. cikkének (15) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően továbbított az illetékes bizottságnak egy petíciót, amelyet olyan természetes vagy jogi személy nyújtott be az Európai Parlamentnek, aki nem az Európai Unió polgára, és a tagállamok területén lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel sem rendelkezik.


18. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a hitelgondozókról, a hitelfelvásárlókról és a biztosítékok érvényesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0135 - C8-0115/2018 - 2018/0063(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

IMCO, JURI

- Javaslat a 924/2009/EK rendeletnek az Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjai és a valutaátszámítási díjak tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

IMCO, JURI

- Javaslat az egyes digitális szolgáltatások nyújtásából származó bevételek után fizetendő digitális szolgáltatási adó közös rendszeréről szóló tanácsi irányelvre (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS))

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

IMCO, JURI

- Javaslat a jelentős digitális jelenlétre kivetendő társasági adóra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS))

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

IMCO, JURI

- Javaslat az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti, a Marokkói Királyságnak a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételére vonatkozó feltételeket rögzítő tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE))

utalva

illetékes :

ITRE

- Javaslat az Európai Unió és egyes harmadik országok között megkötött kereskedelmi megállapodásokban szereplő védzáradékok, valamint a kedvezmények ideiglenes visszavonását lehetővé tevő egyéb mechanizmusok végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD))

utalva

illetékes :

INTA

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Ivan Jakovčić és Jozo Radoš. Állásfoglalási indítvány a családon belüli erőszak megszüntetéséről (B8-0127/2018)

utalva

illetékes :

FEMM

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány az iszlám terrorizmus áldozatai emlékművének létrehozásáról (B8-0128/2018)

utalva

illetékes :

CULT

vélemény :

LIBE

- Salvatore Domenico Pogliese. Állásfoglalási indítvány a munkavállalók vállalatirányításban való részvételének előmozdításáról (B8-0129/2018)

utalva

illetékes :

EMPL

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a csirkék jólétéről az európai gazdaságokban (B8-0130/2018)

utalva

illetékes :

AGRI

- Philippe Loiseau és Joëlle Mélin. Állásfoglalási indítvány a bioüzemanyagokra vonatkozó ajánlások enyhítésére irányuló kérelemről (B8-0131/2018)

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

ITRE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány élőhelyünk kezeléséről (B8-0132/2018)

utalva

illetékes :

ENVI

- Stefano Maullu. Állásfoglalási indítvány a „foibe-mészárlások” áldozatai emléknapjának létrehozásáról (B8-0133/2018)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

CULT

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány az Európában tapasztalható terrorizmusról: az elítélt külföldi terroristák kiutasítása (B8-0177/2018)

utalva

illetékes :

LIBE


19. A következő ülések időpontja

A következő ülés időpontja: 2018. május 2–3.


20. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 192. cikkének (3) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


21. Az ülés berekesztése

Az ülést 15.36-kor berekesztik.


22. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Nart, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber, Zīle, Žitňanská

Utolsó frissítés: 2019. július 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat