Indiċi 
Minuti
PDF 303kWORD 83k
Il-Ħamis, 19 ta' April 2018 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Strument għall-Valuri Ewropej biex jiġu appoġġati l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jippromvovu d-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-valuri fundamentali fl-Unjoni Ewropea (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt fil-każ taż-żewġ suldati Griegi arrestati u detenuti fit-Turkija (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni (dibattitu)
 5.L-Implimentazzjoni tal-Proċess ta' Bolonja - Sitwazzjoni Attwali u Segwitu (dibattitu)
 6.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  
6.1.Il-Belarussja
  
6.2.Il-Filippini
 7.Talba ta' konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (Artikolu 137(2) tar-Regoli ta' Proċedura) (approvazzjoni)
 8.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (kumplament tad-dibattitu)
  
8.1.Is-sitwazzjoni fl-Istrixxa ta' Gaża
 9.Tkomplija tas-seduta
 10.Ħin tal-votazzjonijiet
  
10.1.Il-Belarussja (votazzjoni)
  
10.2.Il-Filippini (votazzjoni)
  
10.3.Is-sitwazzjoni fl-Istrixxa ta' Gaża (votazzjoni)
  
10.4.Is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud, fir-rigward tal-obbligu li tiġi rispettata rata standard minima * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
10.5.Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu ***I (votazzjoni)
  
10.6.L-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi ***I (votazzjoni)
  
10.7.Il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi ***I (votazzjoni)
  
10.8.Linji gwida għal-linji politiċi dwar l-impjiegi tal-Istati Membri * (votazzjoni)
  
10.9.Stimi tad-dħul u n-nefqa għas-sena finanzjarja 2019 – Taqsima I – Il-Parlament Ewropew (votazzjoni)
  
10.10.Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Ewropea tan-negozju li jemenda r-Regolament (KE) Nru 184/2005 u li jħassar l-10 atti legali fil-qasam tal-istatistika tan-negozju ***I (votazzjoni)
  
10.11.Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: Regoli komuni għas-suq intern tal-gass naturali ***I (votazzjoni)
  
10.12.Il-protezzjoni tal-ġurnalisti investigattivi fl-Ewropa: il-każ tal-ġurnalist Slovakk Ján Kuciak u ta' Martina Kušnírová (votazzjoni)
  
10.13.Strument għall-Valuri Ewropej biex jiġu appoġġati l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jippromvovu d-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-valuri fundamentali fl-Unjoni Ewropea (votazzjoni)
  
10.14.Il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt fil-każ taż-żewġ suldati Griegi arrestati u detenuti fit-Turkija (votazzjoni)
  
10.15.L-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jikkonċernaw il-parlamenti nazzjonali (votazzjoni)
  
10.16.Rapport annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni (votazzjoni)
  
10.17.Retiċenza dwar it-tilqim u tnaqqis fir-rati ta' tilqim fl-Ewropa (votazzjoni)
  
10.18.implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni (votazzjoni)
  
10.19.L-Implimentazzjoni tal-Proċess ta' Bologna - Sitwazzjoni Attwali u Segwitu (votazzjoni)
 11.Spjegazzjonijiet tal-vot
 12.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 13.Tkomplija tas-seduta
 14.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 15.Interpellanzi maġġuri (dibattitu)
 16.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 17.Petizzjonijiet
 18.Dokumenti mressqa
 19.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 20.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 21.Għeluq tas-seduta
 22.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.01.


2. Strument għall-Valuri Ewropej biex jiġu appoġġati l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jippromvovu d-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-valuri fundamentali fl-Unjoni Ewropea (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Strument għall-Valuri Ewropej biex jiġu appoġġati l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jippromvovu d-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-valuri fundamentali fl-Unjoni Ewropea (2018/2619(RSP)))

Id-dibattitu sar fid-data 17 ta' April 2018 (punt 2 tal-Minuti ta' 17.4.2018).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, dwar il-ħtieġa li jiġi stabbilit Strument għall-Valuri Ewropej biex jiġu appoġġati l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jippromwovu d-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-valuri fundamentali fl-Unjoni Ewropea fil-livell lokali u nazzjonali (2018/2619(RSP)) (B8-0189/2018).

Votazzjoni: punt 10.13 tal-Minuti ta' 19.4.2018.


3. Il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt fil-każ taż-żewġ suldati Griegi arrestati u detenuti fit-Turkija (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt fil-każ taż-żewġ suldati Griegi arrestati u detenuti fit-Turkija (2018/2670(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 17 ta' April 2018 (punt 18 tal-Minuti ta' 17.4.2018).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sandra Kalniete u David McAllister f'isem il-Grupp PPE; Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eva Kaili, Nikos Androulakis u Miltiadis Kyrkos f'isem il-Grupp S&D; Charles Tannock, Notis Marias, Ruža Tomašić, Eleni Theocharous, Raffaele Fitto f'isem il-Grupp ECR; Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen u Hilde Vautmans f'isem il-Grupp ALDE; Bodil Valero u Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE; Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo u Kostadinka Kuneva f'isem il-Grupp GUE/NGL; Fabio Massimo Castaldo u Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt fil-każ ta' żewġ suldati Griegi arrestati u detenuti fit-Turkija (2018/2670(RSP)) (B8-0194/2018);

—   Charles Tannock, Notis Marias, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto u Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR, dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt fil-każ taż-żewġ suldati Griegi arrestati u detenuti fit-Turkija (2018/2670(RSP)) (B8-0196/2018).

Votazzjoni: punt 10.14 tal-Minuti ta' 19.4.2018.


4. implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2011/99/UE dwar l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni [2016/2329(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteurs: Soraya Post u Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

Soraya Post u Teresa Jiménez-Becerril Barrio ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Jaromír Štětina f'isem il-Grupp PPE, Anna Hedh f'isem il-Grupp S&D, Branislav Škripek f'isem il-Grupp ECR, Nathalie Griesbeck f'isem il-Grupp ALDE, Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, João Pimenta Lopes f'isem il-Grupp GUE/NGL, Gerard Batten f'isem il-Grupp EFDD, Mylène Troszczynski f'isem il-Grupp ENF, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica u Lara Comi.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Maria Gabriela Zoană u Notis Marias.

Interventi ta': Elżbieta Bieńkowska, Soraya Post u Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.18 tal-Minuti ta' 19.4.2018.


5. L-Implimentazzjoni tal-Proċess ta' Bolonja - Sitwazzjoni Attwali u Segwitu (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000020/2018) mressqa minn Petra Kammerevert, f'isem il-Kumitat CULT, lill-Kummissjoni: L-Implimentazzjoni tal-Proċess ta' Bolonja - is-Sitwazzjoni Attwali u s-Segwitu (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018)

Krystyna Łybacka (flok l-awtur) daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija.

Interventi ta': Silvia Costa f'isem il-Grupp S&D, Zdzisław Krasnodębski f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Krystyna Łybacka, María Teresa Giménez Barbat f'isem il-Grupp ALDE, Helga Trüpel f'isem il-Grupp Verts/ALE, Curzio Maltese f'isem il-Grupp GUE/NGL, Patrick O'Flynn f'isem il-Grupp EFDD, Dominique Bilde f'isem il-Grupp ENF, u Michaela Šojdrová.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Milan Zver, Nicola Caputo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Kostas Papadakis, Lara Comi, Maria Grapini u Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Intervent ta': Elżbieta Bieńkowska.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

   Petra Kammerevert, f'isem il-Kumitat CULT, dwar l-implimentazzjoni tal-Proċess ta' Bolonja – sitwazzjoni attwali u segwitu (2018/2571(RSP)) (B8-0190/2018).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.19 tal-Minuti ta' 19.4.2018.


6. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 3 tal-Minuti ta' 18.4.2018.)


6.1. Il-Belarussja

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 u B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Clare Moody, Anna Fotyga, Petras Auštrevičius u Bronis Ropė ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Intervent ta': Krzysztof Hetman f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

Intervent ta': Doru-Claudian Frunzulică f'isem il-Grupp S&D.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jaromír Štětina u Charles Tannock.

Intervent ta': Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.1 tal-Minuti ta' 19.4.2018.


6.2. Il-Filippini

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 u B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

Tomáš Zdechovský, Neena Gill, Charles Tannock, Urmas Paet, Barbara Lochbihler u Miguel Urbán Crespo ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Seán Kelly f'isem il-Grupp PPE, Francisco Assis f'isem il-Grupp S&D, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, u Soraya Post.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ignazio Corrao, Csaba Sógor u Fabio Massimo Castaldo.

Intervent ta': Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.2 tal-Minuti ta' 19.4.2018.

(B'segwitu għad-dibattitu: ara punt 8 tal-Minuti ta' 19.4.2018)


7. Talba ta' konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (Artikolu 137(2) tar-Regoli ta' Proċedura) (approvazzjoni)

Il-President iddikjara li ma rċeviex talbiet mingħand għadd ta' Membri jew minn grupp jew numru ta' gruppi politiċi li jilħqu tal-anqas il-limitu baxx rigward il-votazzjoni ta' talba mill-Kumitat FEMM biex jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ħalli jagħti opinjoni dwar id-distakk bejn is-sessi fil-qasam diġitali mħabbra fil-Minuti tal-Erbgħa 18 ta' April 2018 (punt 9 tal-Minuti ta' 18.4.2018).

Bi qbil mal-Artikolu 137(2) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba se titqies bħala approvata.


8. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (kumplament tad-dibattitu)

(Il-bidu tad-dibattitu: ara punt 6 tal-Minuti ta' 19.4.2018)


8.1. Is-sitwazzjoni fl-Istrixxa ta' Gaża

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 3 tal-Minuti ta' 18.4.2018.)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 u B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

Cristian Dan Preda, Norbert Neuser, Hilde Vautmans, Margrete Auken, Bas Belder u Neoklis Sylikiotis ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski f'isem il-Grupp PPE, Elena Valenciano f'isem il-Grupp S&D, Anders Primdahl Vistisen f'isem il-Grupp ECR, Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, Patrick Le Hyaric f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, Sotirios Zarianopoulos Membru mhux affiljat, Soraya Post, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo u Dobromir Sośnierz.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Maria Arena, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Eleonora Forenza, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot u Julie Ward.

Intervent ta': Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.3 tal-Minuti ta' 19.4.2018.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 12.00.)


PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

9. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.04.


10. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


10.1. Il-Belarussja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 u B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0197/2018

(flok B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 u B8-0204/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil u José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, f'isem il-Grupp PPE.

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Clare Moody, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei u Anna Elżbieta Fotyga, f'isem il-Grupp ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Rebecca Harms, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Davor Škrlec u Igor Šoltes, f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0174)


10.2. Il-Filippini (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 u B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0198/2018

(flok B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 u B8-0208/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Marijana Petir, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák u Jiří Pospíšil, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Neena Gill, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei u Anna Elżbieta Fotyga, f'isem il-Grupp ECR;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, Davor Škrlec, Heidi Hautala u Igor Šoltes, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli u Marie-Christine Vergiat, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo u Ignazio Corrao, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0175)


10.3. Is-sitwazzjoni fl-Istrixxa ta' Gaża (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 u B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0191/2018

(flok B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018 u B8-0211/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Julia Pitera, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil u Elmar Brok, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Norbert Neuser, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga u Anders Primdahl Vistisen, f'isem il-Grupp ECR;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake u Jasenko Selimovic, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Tamás Meszerics, Jakop Dalunde, Bart Staes, Helga Trüpel, Alyn Smith, Rebecca Harms, Igor Šoltes, Davor Škrlec u Heidi Hautala, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea u Eleonora Evi.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0176)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0212/2018 iddekadiet.)


10.4. Is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud, fir-rigward tal-obbligu li tiġi rispettata rata standard minima * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud, fir-rigward tal-obbligu li tiġi rispettata rata standard minima [COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0177)


10.5. Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu u li temenda d-Direttiva 2009/101/KE [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteurs: Krišjānis Kariņš u Judith Sargentini (A8-0056/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0178)


10.6. L-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0179)


10.7. Il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi, li jemenda r-Regolament (UE) Nru XXX/XXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali] u li jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Martin Häusling (A8-0311/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0180)


10.8. Linji gwida għal-linji politiċi dwar l-impjiegi tal-Istati Membri * (votazzjoni)

Rapport dwar il-Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar linji gwida għall-politiki tal-Istati Membri dwar l-impjiegi [COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2018)0181)


10.9. Stimi tad-dħul u n-nefqa għas-sena finanzjarja 2019 – Taqsima I – Il-Parlament Ewropew (votazzjoni)

Rapport dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2019 [2018/2001(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Paul Rübig (A8-0146/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0182)


10.10. Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Ewropea tan-negozju li jemenda r-Regolament (KE) Nru 184/2005 u li jħassar l-10 atti legali fil-qasam tal-istatistika tan-negozju ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Ewropea tan-negozju li jemenda r-Regolament (KE) Nru 184/2005 u li jħassar l-10 atti legali fil-qasam tal-istatistika tan-negozju [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

DEĊIŻJONI GĦAL DĦUL F'NEGOZJATI INTERISTITUZZJONALI

Approvazzjoni

Interventi

Qabel il-votazzjoni, bi qbil mal-Artikolu 69c, paragrafu 2, subparagrafu 2 tar-Regoli ta' Proċedura, Janusz Lewandowski (rapporteur), li tkellem favur id-deċiżjoni tal-kumitat li jidħol f'negozjati, u Dan Nica kontra din id-deċiżjoni.


10.11. Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: Regoli komuni għas-suq intern tal-gass naturali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2009/73/KE dwar ir-regoli komuni għas-suq intern tal-gass naturali [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

DEĊIŻJONI GĦAL DĦUL F'NEGOZJATI INTERISTITUZZJONALI

Il-President ikkomunikat li l-Grupp GUE/NGL irtira t-talba tiegħu għal votazzjoni, u kkonstatat li ma tressqet l-ebda talba oħra. Id-deċiżjoni tal-kumitat li jidħol f'negozjati ġiet għalhekk irtirata mill-ħin tal-votazzjonijiet, bi qbil mal-Artikolu 69c, paragrafu 2 tar-Regoli ta' Proċedura,


10.12. Il-protezzjoni tal-ġurnalisti investigattivi fl-Ewropa: il-każ tal-ġurnalist Slovakk Ján Kuciak u ta' Martina Kušnírová (votazzjoni)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Il-protezzjoni tal-ġurnalisti investigattivi fl-Ewropa: il-każ tal-ġurnalist Slovakk Ján Kuciak u ta' Martina Kušnírová (2018/2628(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 14 ta' Marzu 2018 (punt 14 tal-Minuti ta' 14.3.2018).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa minn Roberta Metsola u Ingeborg Gräßle, f'isem il-Grupp PPE, Claude Moraes, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer u Péter Niedermüller, f'isem il-Grupp S&D, Ryszard Czarnecki, Helga Stevens, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ulrike Trebesius, Bernd Lucke, Branislav Škripek, Richard Sulík, Notis Marias, Peter van Dalen u Anders Primdahl Vistisen, f'isem il-Grupp ECR, Sophia in ‘t Veld, f'isem il-Grupp ALDE, Benedek Jávor, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis u Sofia Sakorafa, f'isem il-Grupp GUE/NGL, Marco Valli u Laura Ferrara, b'segwitu għad-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, bi qbil mal-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-protezzjoni tal-ġurnalisti investigattivi fl-Ewropa: il-każ tal-ġurnalist Slovakk Ján Kuciak u ta' Martina Kušnírová (2018/2628(RSP)) (B8-0186/2018).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0183)


10.13. Strument għall-Valuri Ewropej biex jiġu appoġġati l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jippromvovu d-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-valuri fundamentali fl-Unjoni Ewropea (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0189/2018 (2018/2619(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0184)


10.14. Il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt fil-każ taż-żewġ suldati Griegi arrestati u detenuti fit-Turkija (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0194/2018 (2018/2670(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0185)


10.15. L-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jikkonċernaw il-parlamenti nazzjonali (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jikkonċernaw il-parlamenti nazzjonali [2016/2149(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0186)


10.16. Rapport annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni [2017/2191(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0187)


10.17. Retiċenza dwar it-tilqim u tnaqqis fir-rati ta' tilqim fl-Ewropa (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0188/2018 u B8-0195/2018 (2018/2951(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0188/2018

Adozzjoni (P8_TA(2018)0188)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0195/2018 iddekadiet.)


10.18. implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2011/99/UE dwar l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni [2016/2329(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteurs: Soraya Post u Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0189)


10.19. L-Implimentazzjoni tal-Proċess ta' Bologna - Sitwazzjoni Attwali u Segwitu (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0190/2018 (2018/2571(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0190)


11. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Krišjānis Kariņš u Judith Sargentini - A8-0056/2017
Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan u Seán Kelly

Rapport Daniel Dalton - A8-0048/2017
Lucy Anderson

Rapport Martin Häusling - A8-0311/2015
Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, Momchil Nekov, Petras Auštrevičius u Seán Kelly

Il-protezzjoni tal-ġurnalisti investigattivi fl-Ewropa: il-każ tal-ġurnalist Slovakk Ján Kuciak u ta' Martina Kušnírová - (2018/2628(RSP)) - B8-0186/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Francis Zammit Dimech, Monika Smolková u Branislav Škripek

Strument għall-Valuri Ewropej biex jiġu appoġġati l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jippromvovu d-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-valuri fundamentali fl-Unjoni Ewropea - (2018/2619(RSP)) - B8-0189/2018
Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins u Jan Zahradil

Rapport Paulo Rangel - A8-0127/2018
Michaela Šojdrová

Retiċenza dwar it-tilqim u tnaqqis fir-rati ta' tilqim fl-Ewropa - (2017/2951(RSP)) - B8-0188/2018 u B8-0195/2018
Stefano Maullu, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries u Momchil Nekov

Rapport Soraya Post u Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0065/2018
Dobromir Sośnierz

L-Implimentazzjoni tal-Proċess ta' Bologna - Sitwazzjoni Attwali u Segwitu - (2018/2571(RSP)) - B8-0190/2018
Andrejs Mamikins.


12. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.23.)


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

13. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00.


14. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


15. Interpellanzi maġġuri (dibattitu)

Is-sitwazzjoni tal-industrija tal-bini tal-vapuri Ewropea

Interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu (O-00022/2018) d'Ivan Jakovčić, f'isem il-Grupp ALDE, lill-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni tal-industrija tal-bini tal-vapuri Ewropea (2018/2672(RSP)) (B8-0019/2018)

Ivan Jakovčić daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija.

Interventi ta': Seán Kelly f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Andrejs Mamikins, Andrejs Mamikins f'isem il-Grupp S&D, Urszula Krupa f'isem il-Grupp ECR, Martina Anderson f'isem il-Grupp GUE/NGL, André Elissen f'isem il-Grupp ENF, u Angel Dzhambazki, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Andrejs Mamikins.

Intervent ta': Elżbieta Bieńkowska.

Id-dibattitu ngħalaq.


16. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 12 ta' April 2018)

Kumitat EMPL
- Ir-rwol tal-Parteċipazzjoni Finanzjarja tal-Impjegati fil-ħolqien tal-impjiegi u fir-riattivazzjoni tal-persuni qiegħda (2018/2053(INI))

Kumitat IMCO
- L-implimentazzjoni tad-Direttiva 2011/7/UE dwar il-ġlieda kontra l-ħlas tard fi transazzjonijiet kummerċjali (2018/2056(INI))

Kumitat REGI
- It-tisħiħ tat-tkabbir u tal-koeżjoni fir-reġjuni tal-fruntieri tal-UE (COM(2017)0534 - 2018/2054(INI))
(opinjoni: ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, CULT)

Kumitat FEMM
- Miżuri biex jiġu evitati u miġġielda l-mobbing u l-fastidju sesswali fil-post tax-xogħol, fl-ispazji pubbliċi, u fil-ħajja politika fl-UE (2018/2055(INI))

Riferiment lil kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat PECH
- Faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet għall-konsenja ta' skart minn bastimenti (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN
opinjoni: ENVI, PECH

Kumitat JURI
- L-istabbiliment tal-l-kundizzjonijiet u l-proċedura li permezz tagħhom il-Kummissjoni tista’ titlob lil impriżi u lil assoċjazzjonijiet ta’ impriżi jipprovdu l-informazzjoni relatata mas-suq intern u ma’ oqsma relatati (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO
opinjoni: ECON, JURI, JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitati assoċjati (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 12 ta' April 2018)

Kumitat REGI
- Żieda tal-pakkett finanzjarju tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali u adattament tal-objettiv ġenerali tiegħu (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
(opinjoni: BUDG (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)ECON (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura) EMPL, PECH, CULT)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 12 ta' April 2018)

Kumitat REGI
- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 dwar appoġġ għal riformi strutturali fi Stati Membri (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
(opinjoni: BUDG (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)CONT, ECON (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura) EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 113 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 12 ta' April 2018)

Kumitat AFET

- Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar it-73 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti (2018/2040(INI))

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 197 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 12 ta' April 2018)

Kumitat speċjali dwar it-terroriżmu

- Ir-riżultanzi u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu (2018/2044(INI))


17. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin iddaħħlu fir-reġistru fid-dati indikati hawn taħt, u ġew riferuti lill-kumitat responsabbli, bi qbil mal-Artikolu 215(9) u (10) tar-Regoli ta' Proċedura:

Data: 17 ta' April 2018

(*) Isem kunfidenzjali

(*) (Nru 0172/2018); (*) (Nru 0173/2018); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (Nru 0174/2018); Francisco Méndez (Nru 0175/2018); (*) (Nru 0176/2018); Marko Kieling (Nru 0177/2018); Markus Schickel (Nru 0178/2018); (*) (Nru 0179/2018); (*) (Nru 0180/2018); Daniel Feijoo e Caldas Almeida Pinto (Nru 0181/2018); Olena Romanyuk (Nru 0182/2018); (*) (Nru 0183/2018); Paola Casella (Nru 0184/2018); Flavio Miccono (I.P.A. International Police Association) (Nru 0185/2018); Pierpaolo Volpe (Nru 0186/2018); (*) (Nru 0187/2018); Gabriel García Herbosa (Nru 0188/2018); (*) (Nru 0189/2018); Maria Evgenia Tsani (Nru 0190/2018); (*) (Nru 0191/2018); Peter Dresdner (Nru 0192/2018); (*) (Nru 0193/2018); Implom Gyula (Nru 0194/2018); (*) (Nru 0195/2018); Dalila Nesci (Nru 0196/2018); José Manuel Martín Álvarez (Nru 0197/2018); (*) (Nru 0198/2018); (*) (Nru 0199/2018); (*) (Nru 0200/2018); Dr Ivanics Éva (Nru 0201/2018); Alfonso Rodríguez Sánchez (Nru 0202/2018); (*) (Nru 0203/2018); Giampiero Tola (Nru 0204/2018); Mariateresa Anzola (Nru 0205/2018); Julián Daniel Jiménez Krause (Nru 0206/2018); Robert Latimer (Nru 0207/2018); (*) (Nru 0208/2018); Giampiero Tola (Nru 0209/2018); Simona Levi (Nru 0210/2018); (*) (Nru 0211/2018); Massimo Scarafia (Nru 0212/2018); (*) (Nru 0213/2018); (*) (Nru 0214/2018); (*) (Nru 0215/2018); (*) (Nru 0216/2018); (*) (Nru 0217/2018); (*) (Nru 0218/2018); (*) (Nru 0219/2018); (*) (Nru 0220/2018); (*) (Nru 0221/2018); Pedro Alfonso Ocampo Cardalda (Nru 0222/2018); (*) (Nru 0223/2018); (*) (Nru 0224/2018); (*) (Nru 0225/2018); Pedro Pardo Cánovas (Nru 0226/2018); (*) (Nru 0227/2018); Olga Laborda (Nru 0228/2018); Lídia Saloni Calvet (Nru 0229/2018); (*) (Nru 0230/2018); Aránzazu Alfaro Meruelo (Nru 0231/2018); Simon Railton (Nru 0232/2018); (*) (Nru 0233/2018); Susana Portillo Soliva (Nru 0234/2018); Herbert Heim (Nru 0235/2018); (*) (Nru 0236/2018); T. M. (Nru 0237/2018); (*) (Nru 0238/2018); Irmgard Marmaras (Nru 0239/2018); Antonio Luis Vázquez Delgado (Nru 0240/2018); (*) (Nru 0241/2018); (*) (Nru 0242/2018); Juan Luis Otero Reigada (Nru 0243/2018); (*) (Nru 0244/2018); Fabio Battagion (Nru 0245/2018); (*) (Nru 0246/2018); Marco Bava (Nru 0247/2018); (*) (Nru 0248/2018); (*) (Nru 0249/2018); (*) (Nru 0250/2018); (*) (Nru 0251/2018); Renáta Papcunová (Nru 0252/2018); (*) (Nru 0253/2018); (*) (Nru 0254/2018); Ioannis Vidakis (Nru 0255/2018); Vanesa Miralles Sánchez (Nru 0257/2018); Emeline Colledani (Nru 0258/2018); (*) (Nru 0259/2018); (*) (Nru 0260/2018); (*) (Nru 0261/2018); Lutz Rittmeier (Nru 0262/2018); Jānis Kuzins (Nru 0263/2018); (*) (Nru 0264/2018); Jusèp Loís Sans (Nru 0265/2018); Fabio Abraham (Nru 0266/2018); (*) (Nru 0267/2018); (*) (Nru 0268/2018); (*) (Nru 0269/2018); Michael Bauch (Nru 0270/2018).

Il-petizzjoni Nru 256/2018 ġiet irtirata mil-lista minħabba li l-petizzjonant irtiraha wara li kienet ġiet irreġistrata.

Il-President iddikjara li huwa ressaq quddiem il-Kumitat kompetenti, bi qbil mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 215(15) tar-Regoli ta' Proċedura, petizzjoni mibgħuta lill-Parlament Ewropew mingħand persuna fiżika jew ġuridika li ma kinitx ċittadin tal-Unjoni Ewropea u li ma tgħixx jew li m'għandhiex uffiċċju rreġistrat fi Stat Membru.


18. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-servizzjanti tal-kreditu, ix-xerrejja tal-kreditu u l-irkupru tal-kollateral (COM(2018)0135 - C8-0115/2018 - 2018/0063(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

IMCO, JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 924/2009 fir-rigward ta' ċerti imposti fuq ħlas transkonfinali fl-Unjoni u l-imposti fuq il-kambju tal-munita (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

IMCO, JURI

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq is-servizzi diġitali fir-rigward tad-dħul li jirriżulta mill-provvista ta' ċerti servizzi diġitali (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS))

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

IMCO, JURI

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi r-regoli dwar it-tassazzjoni korporattiva ta' preżenza diġitali sinifikanti (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS))

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

IMCO, JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk li jistabbilixxi t-termini u l-kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni tar-Renju tal-Marokk fis-Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE))

irriferut

responsabbli :

ITRE

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jimplimenta d-dispożizzjonijiet ta' salvagwardja u mekkaniżmi oħra li jippermettu l-irtirar temporanju ta' preferenzi f'ċerti ftehimiet konklużi bejn l-Unjoni Ewropea u ċerti pajjiżi terzi (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD))

irriferut

responsabbli :

INTA

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Ivan Jakovčić u Jozo Radoš. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-eliminazzjoni tal-abbuż domestiku (B8-0127/2018)

irriferut

responsabbli :

FEMM

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-twaqqif ta' monument għall-vittmi tat-terroriżmu Iżlamiku (B8-0128/2018)

irriferut

responsabbli :

CULT

opinjoni :

LIBE

- Salvatore Domenico Pogliese. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-promozzjoni tal-parteċipazzjoni tal-ħaddiema fit-tmexxija tal-impriżi (B8-0129/2018)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Dominique Bilde. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-benesseri tat-tiġieġ fl-azjendi tat-trobbija tal-bhejjem Ewropej (B8-0130/2018)

irriferut

responsabbli :

AGRI

- Philippe Loiseau u Joëlle Mélin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar talba biex jittaffew ir-rakkomandazzjonijiet dwar il-bijofjuwils (B8-0131/2018)

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

ITRE

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġestjoni tal-ħabitat tagħna (B8-0132/2018)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Stefano Maullu. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-twaqqif ta' "Jum it-Tifkira" biex ikunu kkommemorati l-vittmi tal-massakri tal-foibe (B8-0133/2018)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

CULT

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-terroriżmu fl-Ewropa: it-tkeċċija ta' terroristi barranin ikkundannati (B8-0177/2018)

irriferut

responsabbli :

LIBE


19. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru fid-dati 2 u 3 ta' Mejju 2018.


20. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 192(3) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


21. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 15.36.


22. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Nart, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber, Zīle, Žitňanská

Aġġornata l-aħħar: 24 ta' Lulju 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza