Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 2 май 2018 г. - Брюксел

6. Състав на Парламента

Jan Philipp Albrecht уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 3 юли 2018 г.

В съответствие с член 4 от Правилника за дейността Парламентът обявява мястото за свободно, считано от тази дата, и уведомява за това съответния национален орган.

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност