Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 2 maj 2018 - Bryssel

7. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandaten för ledamöterna Ana Miranda, Elsi Katainen och Miroslavs Mitrofanovs med verkan från den 28 februari, den 1 mars respektive den 5 mars 2018.

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy