Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 2 май 2018 г. - Брюксел

8. Искане за снемане на имунитет

Гръцките компетенти органи са представили искане за снемане на имунитета на Georgios Kyrtsos във връзка с наказателно производство, предприето срещу него от Първоинстанционния съд на Атина.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия, в случая комисията JURI.

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност