Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 2 maj 2018 - Bryssel

8. Begäran om upphävande av immunitet

De behöriga grekiska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av immuniteten för Georgios Kyrtsos inom ramen för ett straffrättsligt förfarande som inletts mot honom vid förstainstansdomstolen i Aten.

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy