Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 2 май 2018 г. - Брюксел

9. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите EFDD, ENF и от секретариата на независимите членове следните искания за назначаване:

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Mireille D'Ornano на мястото на Aymeric Chauprade

комисия INTA: Danilo Oscar Lancini

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Danilo Oscar Lancini

комисия LIBE: Giancarlo Scotta’

Делегация за връзки с Ирак : Giancarlo Scotta’

Делегация за връзки с Китайската народна република: Dobromir Sośnierz на мястото на Janusz Korwin-Mikke

Подкомисия по правата на човека: James Carver на мястото на Aymeric Chauprade

Подкомисия по сигурност и отбрана: Aymeric Chauprade на мястото на James Carver.

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност