Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 2. mája 2018 - Brusel

9. Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupín EFDD, ENF a sekretariátu nezaradených poslancov Parlament schválil tieto menovania:

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKT-EÚ: Mireille D'Ornano namiesto Aymerica Chaupradeho

výbor INTA: Danilo Oscar Lancini

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKT-EÚ: Danilo Oscar Lancini

LIBE: Giancarlo Scotta’

Delegácia pre vzťahy s Irakom: Giancarlo Scotta’

Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou: Dobromir Sośnierz namiesto Janusza Korwina-Mikkeho

podvýbor pre ľudské práva: James Carver namiesto Aymerica Chaupradeho

podvýbor pre bezpečnosť a obranu: Aymeric Chauprade namiesto Jamesa Carvera.

Posledná úprava: 23. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia