Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 2 maj 2018 - Bryssel

9. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av grupperna EFDD, ENF och sekretariatet för de grupplösa ledamöterna godkände parlamentet följande utnämningar:

Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Mireille D'Ornano i stället för Aymeric Chauprade

INTA-utskottet: Danilo Oscar Lancini

Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Danilo Oscar Lancini

LIBE-utskottet: Giancarlo Scotta’

Delegationen för förbindelserna med Irak: Giancarlo Scotta’

Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina: Dobromir Sośnierz i stället för Janusz Korwin-Mikke

Underutskottet för mänskliga rättigheter: James Carver i stället för Aymeric Chauprade

Underutskottet för säkerhet och försvar: Aymeric Chauprade i stället för James Carver.

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy