Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 2. maj 2018 - Bruxelles

10. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden gav meddelelse om det kompetente udvalgs afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 69c, stk. 1 :

- ECON, på grundlag af forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)). Ordførere Burkhard Balz og Pervenche Berès (A8-0153/2018)

I overensstemmelse med artikel 69c, stk. 2, kan et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, skriftligt inden midnat den efterfølgende dag, torsdag den 3. maj 2018, anmode om, at et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger sættes under afstemning.

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.

Seneste opdatering: 23. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik