Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 2. mája 2018 - Brusel

10. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda informoval o rozhodnutí príslušného výboru začať medziinštitucionálne rokovania v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku:

- výbor ECON na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, pokiaľ ide o sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)). Spravodajcovia: Burkhard Balz a Pervenche Berès (A8-0153/2018)

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci alebo politická skupina (politické skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu písomne do zajtrajšej polnoci, t. j. štvrtka 3. mája 2018, požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.

Posledná úprava: 23. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia