Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 2. maj 2018 - Bruselj

10. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)

Predsednik je najavil, da bo pristojni odbor v skladu s prvim odstavkom člena 69c Poslovnika začel medinstitucionalna pogajanja:

- odbor ECON, na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010, kar zadeva lokacijo sedeža Evropskega bančnega organa (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)). Poročevalca: Burkhard Balz in Pervenche Berès (A8-0153/2018)

V skladu s členom 69c(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, do polnoči 3. maja 2018 pisno zahtevajo glasovanje o odločitvi odbora o začetku pogajanj.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.

Zadnja posodobitev: 23. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov