Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 2. května 2018 - Brusel

11. Opravy (článek 231 jednacího řádu)

Výbor LIBE předal tyto opravy k textům přijatým Evropským parlamentem:

- oprava P7_TA(2014)0212(COR01) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1-88) (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. března 2014 k přijetí výše uvedeného nařízení P7_TA(2014)0212) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD) - výbor LIBE)

- oprava P8_TA(2016)0126(COR01) ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89-131) (postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 14. dubna 2016 k přijetí výše uvedené směrnice P8_TA(2016)0126) (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD) - výbor LIBE)

Pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty, aby se o těchto opravách hlasovalo, považují se podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu za schválené.

Opravy jsou po dobu tohoto dílčího zasedání k dispozici na internetových stránkách Europarl.

Poslední aktualizace: 23. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí