Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 2. svibnja 2018. - Bruxelles

11. Ispravci (članak 231. Poslovnika)

Odbor LIBE je podnio sljedeće ispravke dokumenata koje je usvojio Europski parlament:

- Ispravak P7_TA(2014)0212(COR01) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1-88) – (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju od 12. ožujka 2014. radi donošenja spomenute uredbe P7_TA(2014)0212) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD) - Odbor LIBE)

- Ispravak P8_TA(2016)0126(COR01) Direktive (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprječavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89-131) (stajalište Europskog parlamenta usvojeno u drugom čitanju od 14. travnja 2016. radi donošenja spomenute direktive P8_TA(2016)0126) (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD) - Odbor LIBE)

U skladu s člankom 231. stavkom 4. Poslovnika ti se ispravci smatraju prihvaćenima osim ako klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag najkasnije 24 sata nakon te obavijesti ne zahtijevaju glasovanje o ispravku.

Ispravci su dostupni na mrežnoj stranici Europarl tijekom razdoblja sjednice.

Posljednje ažuriranje: 23. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti