Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 2. maijs - Brisele

11. Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants)

LIBE komiteja ir iesniegusi turpmāk minētos kļūdu labojumus Eiropas Parlamenta pieņemtos tekstos:

- Kļūdu labojums P7_TA(2014)0212(COR01) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1.–88. lpp.) - (Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 12. martā, lai pieņemtu iepriekš minēto regulu P7_TA(2014)0212) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD) - LIBE komiteja);

- Kļūdu labojums P8_TA(2016)0126(COR01) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Direktīvā (ES) 2016/680 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89.–131. lpp.) (Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta otrajā lasījumā 2016. gada 14. aprīlī, lai pieņemtu iepriekš minēto direktīvu P8_TA(2016)0126) (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD) - LIBE komiteja).

Saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu šos kļūdu labojumus uzskata par apstiprinātiem, ja 24 stundu laikā kāda no politiskajām grupām vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, nav pieprasījuši par tiem balsot.

Kļūdu labojumi ir pieejami tīmekļa vietnē “Europarl” attiecīgās sesijas laikā.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 23. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika