Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 2 maja 2018 r. - Bruksela

11. Sprostowania (art. 231 Regulaminu)

Komisja LIBE przekazała następujące sprostowania do tektów przyjętych przez Parlament Europejski:

- Sprostowanie P7_TA(2014)0212(COR01) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 188) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 marca 2014 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia P7_TA(2014)0212) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD) - komisja LIBE)

- Sprostowanie P8_TA(2016)0126(COR01) do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89131) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 kwietnia 2016 r. w celu przyjęcia wspomnianej wyżej dyrektywy P8_TA(2016)0126) (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD) - komisja LIBE)

Zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu sprostowania te uznaje się za zatwierdzone, chyba że nie później niż dwadzieścia cztery godziny po ich ogłoszeniu grupa polityczna lub posłowie w liczbie osiągającej co najmniej niski próg złożą wniosek o poddanie ich pod głosowanie.

Sprostowania są dostępne na stronie internetowej Europarl w czasie trwania obecnej sesji plenarnej.

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności