Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 2 mai 2018 - Bruxelles

11. Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

La LIBE a transmis les rectificatifs suivants aux textes adoptés par le Parlamentul European:

- rectificare a P7_TA(2014)0212(COR01) la Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1-88) - (poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 martie 2014 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus P7_TA(2014)0212) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD) - LIBE)

- rectificare P8_TA(2016)0126(COR01) la Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89-131) (poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 14 aprilie 2016 în vederea adoptării directivei menționate mai sus P8_TA(2016)0126) (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD) - LIBE)

În conformitate cu articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, aceste rectificări se consideră aprobate, cu excepția cazului în care, în termen de douăzeci și patru de ore, un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus solicită supunerea lor la vot.

Les rectificatifs sont disponibles sur Europarl pour la durée de la présente période de session.

Ultima actualizare: 23 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate