Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 2. maj 2018 - Bruselj

11. Popravki (člen 231 Poslovnika)

Odbor LIBE je posredoval naslednje popravke besedil, ki jih je sprejel Evropski parlament:

- Popravek P7_TA(2014)0212(COR01) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1-88) – (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 12. marca 2014 z namenom sprejetja zgoraj navedene uredbe P7_TA(2014)0212) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD) - odbor LIBE)

- Rectificatif P8_TA(2016)0126(COR01) Direktive (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89-131) (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v drugi obravnavi dne 14. aprila 2016 z namenom sprejetja zgoraj navedene direktive P8_TA(2016)0126) (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD) - odbor LIBE)

V skladu s členom 231(4) Poslovnika se šteje, da so ti popravki sprejeti, če politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, najpozneje v štiriindvajsetih urah ne zahtevajo glasovanja o njih.

Popravki so na voljo na spletnem mestu Europarl do konca tega delnega zasedanja.

Zadnja posodobitev: 23. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov