Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 2 май 2018 г. - Брюксел

12. Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 137, параграф 2 от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че е получил, в съответствие с член 137, параграф 2 от Правилника за дейността, искане от комисията ENVI за консултиране на Европейския икономически и социален комитет с оглед издаване на становище относно прилагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда в сферите, в които са констатирани най-сериозни недостатъци, а именно качеството на въздуха, водата и отпадъците.

Това искане за консултации се счита за одобрено, освен ако политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, поискат в рамките на 24 часа искането да се постави на гласуване.

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност