Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 2. maj 2018 - Bruxelles

12. Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2)

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 2, fra ENVI havde modtaget en anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, for at udvalget afgiver udtalelse om gennemførelsen af EU's miljølovgivning på de områder, hvor der er de største problemer hermed, nemlig inden for luft- og vandkvalitet samt affald.

Denne anmodning om høring anses for at være blevet godtaget, medmindre en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, inden for 24 timer anmoder om, at den sættes under afstemning.

Seneste opdatering: 23. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik